Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/02/2013 - 14:06
Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”
3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đều đề cập đến công tác cán bộ. Vấn đề cấp bách thứ hai nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp… đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Những năm qua, các cấp ủy Đảng ở Bắc Ninh luôn coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng. Vì thế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng tầm lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu: “Phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ cao cấp, cử nhân và trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Phấn đấu trẻ hóa đội ngũ cán bộ và độ tuổi bình quân của cấp ủy khóa sau phải thấp hơn khóa trước”.

 

Đồng chí Trần Quang Nam, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ trao giấy khen cho các học viên có nhiều thành tích của lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính khóa V (2010-2012).

 

Sau hơn hai năm  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và trình độ quản lý. Tại các địa phương và ở cấp tỉnh nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng được mở theo hình thức tập trung, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, dài hạn, ngắn hạn; cử cán bộ đi đào tạo ở các trường của Trung ương đã giúp cán bộ, công chức, các cơ quan, công sở có lựa chọn phù hợp. Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh  ban hành quy định sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài, đã có tác động tích cực đến ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng thực chất, hiệu quả. Đến nay, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã đến cấp tỉnh đang từng bước được chuẩn hóa theo quy định. Đặc biệt, số lượng cán bộ, công chức có trình độ Đại học và sau Đại học tăng nhanh. Các cơ quan có thẩm quyền đã cử 679 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau Đại học. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh mới có 197 người có trình độ sau Đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) thì đến nay con số này là 449 người (21 tiến sĩ, 428 thạc sĩ), đã tiếp nhận, bố trí công tác cho 72 thạc sĩ, 57 sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy loại giỏi về công tác lâu dài tại tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học tăng nhanh. Tiêu biểu như Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, số đảng viên có trình độ Cao đẳng và Đại học chiếm 76%, thạc sĩ, tiến sĩ chiếm gần 10%, trình độ lý luận chính trị trung cấp 33%, cao cấp, cử nhân 21%. Chất lượng cán bộ, công chức tăng lên một bước đã tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch cán bộ lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định: “Phấn đấu đến năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong điều kiện Bắc Ninh đã và đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và trở ngại luôn song hành, do đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ đang là thách thức đặt ra. Đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn tới phải bảo đảm về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ vững vàng, tiếp cận khoa học kĩ thuật và công nghệ quản lý tiên tiến, tận tuỵ với công việc. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được đổi mới, nâng cao. Trong đó, gắn chặt đào tạo với quy hoạch, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, tránh tình trạng đào tạo dàn trải, chạy theo số lượng. Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, chú trọng kĩ năng xử lý công việc trên thực tế. Điều đó đặt ra vấn đề phải xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên ngành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh. Để bảo đảm cơ cấu, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cần ưu tiên chọn lọc, bồi dưỡng, giao việc cho cán bộ, công chức trẻ, cán bộ nữ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên” chính là chìa khoá để  thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Ngô Phú
Top