Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 30/01/2013 - 09:30
Hoàn thành dồn điền đổi thửa là tiền đề xây dựng cánh đồng mẫu lớn
Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, Gia Bình đã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa một cách tập trung và hiệu quả. Một số địa phương trong huyện đang xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tổng kết công tác dồn điền đổi thửa giai đoạn 2009-2011, Gia Bình là địa phương có tiến độ hoàn thành dồn điền đổi thửa sớm nhất toàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND huyện Gia Bình đã xây dựng Đề án số 321/ĐA-UBND ngày 26-9-2008 “dồn điền đổi thửa” đất canh tác trên địa bàn huyện giai đoạn 2008-2010. Đến nay dồn điền đổi thửa ở Gia Bình cơ bản đã xong, với số thửa ruộng trên mỗi hộ giảm xuống một nửa, bình quân 4,85 thửa/hộ. Có những hộ trước dồn điền đổi thửa là 16 thửa nay chỉ còn 4-5 thửa. Điều đáng nói là diện tích thửa ruộng sau dồn điền đổi thửa ở Gia Bình đạt được quy mô lớn so với mức trung bình của toàn tỉnh, diện tích bình quân các thửa là 456m2. Khoảng 20% các thửa ruộng có diện tích trên 1 mẫu, trong đó các xã như Nhân Thắng, Xuân Lai, Quỳnh Phú có diện tích các thửa khá lớn. Nhờ hoàn thành sớm việc dồn điền đổi thửa, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất ở Gia Bình đã được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện Gia Bình đã có trên 250 chiếc máy làm đất, trên 200 chiếc máy gieo sạ hàng, 13 chiếc máy gặt đập liên hợp được đưa vào hỗ trợ nông dân sản xuất. Năng suất lúa bình quân sau dồn điền đổi thửa tăng đáng kể, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư thâm canh.

Quyết tâm quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, Gia Bình thí điểm xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở Nhân Thắng. Cuối năm 2012, Đảng ủy xã Nhân Thắng đã ra nghị quyết xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn xã, trong đó thôn Hương Triện, Cầu Đào, Nhân Hữu quy hoạch 15ha trở lên, thôn Khoái Khê, Cẩm Xá, Lê Lợi, Ngô Cương quy hoạch 10ha trở lên. Cùng với đó là quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa riêng cho từng cánh đồng mẫu lớn gồm 3 giống lúa: NTH31, RVT, nếp Phu Thê. Xã cũng đưa ra chính sách ưu tiên cho những thửa ruộng nằm trong cánh đồng mẫu lớn, đưa nước đổ ải, đưa máy móc vào trước, đồng thời hỗ trợ công chỉ đạo sản xuất cho các Ban quản lý HTX.

Tại HTX Ngô Cương, trong tổng diện tích 33,6 ha đất canh tác, có 12ha tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa nếp Phu Thê, với mảnh ruộng lớn nhất có diện tích 3.600m2. Toàn HTX có 120 hộ cùng hợp tác sản xuất trên nguyên tắc 4 cùng: Cùng sử dụng một giống lúa, cùng chăm sóc, cùng sử dụng một loại thuốc bảo vệ thực vật, cùng thu hoạch. Đặc biệt là chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm đều được cam kết bởi công ty cung ứng giống và sàn kết nối cung cầu.

Anh Cát Văn Nam, chủ nhiệm HTX Ngô Cương cho biết: “Trước đây HTX Ngô Cương vẫn sản xuất lúa giống cho Công ty Giống cây trồng Bắc Ninh với khối lượng xấp xỉ 100 tấn mỗi vụ, nhưng quy mô chưa tập trung và giá trị kinh tế đem lại cho nông dân chưa cao. Vì thế, việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn với các chính sách sản xuất tập trung được người dân hết sức hưởng ứng. Đặc biệt, đầu ra của sản phẩm đã được ký hợp đồng với sàn kết nối cung cầu ngay từ đầu vụ, nông dân yên tâm vì giá thóc giống được đảm bảo. Dự kiến, nếu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, mỗi hộ gia đình trong HTX có thể thu nhập được 2 triệu đồng/sào/vụ. Đối với các hộ dân trong HTX chủ yếu dựa vào nông nghiệp, không có nghề phụ, thu nhập này có thể đảm bảo sản xuất lâu dài cho nông dân. Hiện tại, HTX đã thuê máy cày tập trung trên tất cả các thửa ruộng và hoàn thành công tác cày lật đất, chuẩn bị gieo mạ xuân”.

Theo ông Nguyễn Văn Khoát, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh, dồn điền đổi thửa ở Bắc Ninh cơ bản đã hoàn thành bước đầu. Tuy nhiên, việc dồn điền đổi thửa cần được thực hiện với quy mô rộng lớn hơn trên mỗi thửa ruộng để việc đưa cơ giới hóa vào được triệt để, giải phóng sức lao động cho nông dân, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. 

Song Giang
Top