Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 28/01/2013 - 14:59
Xuất khẩu khẳng định vị thế
Những năm gần đây, bên cạnh việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, tỉnh cũng đã có chương trình hành động về thúc đẩy hoạt động xuất khẩu (XK) với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển XK. Về phía các doanh nghiệp (DN) cũng đã chú trọng nhiều đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế… Nhờ vậy, hoạt động XK của tỉnh ngày càng ổn định và có bước phát triển khả quan.

Năm 2001, toàn tỉnh mới có 22 DN thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động XK, đến nay tăng lên gần 120 DN. Theo số liệu thống kê của ngành Công Thương, kim ngạch XK của tỉnh giai đoạn 2001-2010 tăng bình quân là 47,91%/năm, cao hơn so cả nước là 17,43%/năm, trong đó kim ngạch XK tăng mạnh vào giai đoạn 2005-2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân 90,92%/năm, cao hơn 5,75 lần so cả nước và cao hơn nhiều so với giai đoạn 2001-2005. 

Trong năm 2011 và 2012, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng hoạt động XK của tỉnh cũng đạt được những con số đầy ấn tượng và trở thành điểm sáng của nền kinh tế tỉnh nhà. Cụ thể, năm 2011 tổng kim ngạch XK đạt 7.441 triệu USD, tăng gấp 2,96 lần so năm trước; năm 2012 ước đạt 13,7 triệu USD, tăng 76,9%. Nếu xét về cơ cấu XK thì giai đoạn 2001-2005, DN Trung ương giữ vai trò chủ đạo, nhưng đến giai đoạn 2006-2010 đã giảm mạnh.

Cụ thể, năm 2001 DN Nhà nước Trung ương chiếm tỷ trọng 50,51% tổng kim ngạch XK của tỉnh, đến năm 2010 giảm xuống còn 1,63%, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2010 là 9,4%; DN địa phương cũng giảm mạnh từ 48,98% năm xuống còn 1,34%, tốc độ tăng trưởng bình quân 0,6%. Trong khi đó, DN FDI tăng mạnh từ 0,2% lên 97%, tốc độ tăng trưởng bình quân 105,7%. Năm 2011 và 2012, khu vực FDI vẫn chiếm tỷ trọng cao (98% và 99,3%) tổng kim ngạch XK của tỉnh.

Nguyên nhân chính đẩy khu vực này tăng cao do số DN FDI  tham gia XK ngày càng nhiều với quy mô ngày càng lớn. Trong đó, nhiều DN, tập đoàn lớn chiếm ưu thế chủ đạo đã mở rộng và tăng thị phần trên các thị trường, góp phần tăng giá trị kim ngạch XK. Điển hình như: Chi nhánh Công ty Canon ở KCN Quế Võ và KCN Tiên Sơn, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina KCN Yên Phong, Công ty TNHH YUTO Việt Nam (KCN Quế Võ) lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất bao bì và in ấn, phục vụ cho Samsung và xuất khẩu sang một số nước Châu Âu…

Đặc biệt, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại KCN Yên Phong chính thức đi vào hoạt động từ  tháng 10-2009 đã đóng góp lớn vào kim ngạch XK của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Chưa đầy 1 năm đầu đi vào sản xuất (ngày 17-9-2010) SEV đã đạt mốc xuất khẩu 1 tỷ USD; năm 2012 dự kiến đạt hơn 10 tỷ USD.

Từ kết quả này cho thấy DN FDI ngày càng đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy XK của tỉnh. Nhất là những năm gần đây, khi XK của khối DN Trung ương và DN địa phương chậm lại, thì khối DN FDI  vẫn duy trì với tốc độ tăng trưởng cao. Theo ông Nguyễn Xuân Chín, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên nhân chính khiến các DN FDI đạt tốc độ tăng trưởng XK cao hơn hẳn các DN trong nước là nhờ những ưu thế vượt trội mà khối DN này đang nắm giữ như: Thị trường tiêu thụ cộng thêm những ưu đãi về thuế, về đất đai… khi các DN FDI vào đầu tư.

Trong khi các DN trong nước chủ yếu vẫn sản xuất quy mô nhỏ lẻ; hoạt động XK còn chưa vững chắc và rất dễ bị tổn thương bởi sự biến động giá cả trên thị trường thế giới hay sự xuất hiện của các rào cản thương mại mới của nước ngoài; cơ cấu mặt hàng XK chưa hợp lý, thể hiện trên cả 3 phương diện: Chủng loại hàng hoá XK còn đơn điệu, giá trị gia tăng không cao, các mặt hàng công nghiệp như dệt may, điện tử... chủ yếu vẫn mang tính chất gia công; khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi để thâm nhập và khai thác các thị trường XK còn nhiều hạn chế. XK của các DN FDI vẫn tăng nhanh hơn các DN trong nước cũng nhắc nhở rằng, các DN trong nước cần phải năng động hơn nữa trong hoạt động XK thì mới tận dụng được cơ hội mà thị trường đem lại”.

Hiện tại, phần lớn các DN trên địa bàn tỉnh, nhất là DN địa phương chủ yếu với qui mô vừa và nhỏ nên việc “vươn ra biển lớn” để XK hàng hóa cũng còn nhiều khó khăn nhưng họ cũng đã tìm hướng tháo gỡ và một số DN đang lớn mạnh lên. Do đó, nếu được sự hỗ trợ của tỉnh và các bộ, ngành về tiếp cận vốn vay, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư,.. cùng với các DN nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt thông tin về thị trường thế giới thì XK của tỉnh sẽ còn phát triển hơn nữa.

Thanh Ngân
Top