Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 25/01/2013 - 15:25
Ngành Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết xong 98,35% số vụ việc
Ngày 25-1, TAND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Quang Phương, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao.
Năm 2012, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức toàn ngành thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị. Toàn ngành thụ lý 3.109 vụ, việc các loại, tăng 397 vụ, việc so với năm 2011; đã giải quyết 3.058 vụ,việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung 98,35%. Công tác xét xử của ngành TAND tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng xét xử được nâng cao, thời hạn giải quyết các vụ, việc được đảm bảo. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm so năm trước. Ngành có nhiều đổi mới về công tác tổ chức cán bộ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng. TAND tỉnh được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều lượt tập thể, cá nhân khác được các cấp, ngành khen thưởng.   
 

Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Văn Túy, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TAND tỉnh.

 

Năm 2013, ngành TAND tỉnh tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay; cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; phấn đấu giải quyết và xét xử đạt tỷ lệ 95% trở lên đối với án hình sự; 90% trở lên đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, án kinh doanh thương mại, hành chính, lao động; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; các hoạt động nghiệp vụ đều bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không xử lý oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy biểu dương, ghi nhận những cố gắng của ngành TAND tỉnh trong đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, lãnh đạo ngành TAND tỉnh  tiếp tục quan tâm làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, thẩm phán toàn ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đối với đội ngũ thẩm phán, trong xét xử cần chú trọng việc tuyên truyền, giải thích và giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Vân Giang
Top