Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/01/2013 - 16:42
Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2013
Ngày 7-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết công tác dân vận năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2013. Đồng chí Trần Văn Túy, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2012, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, vận động, đoàn kết nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền được thực hiện nề nếp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính – sự nghiệp; doanh nghiệp Nhà nước; công ty cổ phần, công ty TNHH) có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc , đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong vận động, giáo dục, tập hợp đoàn viên, hội viên được thực hiện có hiệu quả... Kết quả, 8/8 Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức tập huấn cho trên 1500 cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở; 126/126 Khối dân vận xã, phường, thị trấn, 725/725 Tổ dân vận ở khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp; 85% Khối dân vận xã, phường, thị trấn và 94% Tổ dân vận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả.
 

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2012.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Ban Dân vận đã đạt được trong năm 2012. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò công tác dân vận của Đảng, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Dân vận các cấp cần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 7 (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, thực hiện nghiêm quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy các cấp, với phương châm gần dân, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để xây dựng, ban hành chính sách; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… góp phần xây dựng Ban Dân vận các cấp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2012 được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

Xuân Me
Top