Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 27/12/2012 - 14:14
Đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành công việc thường xuyên hàng ngày
Trong những năm vừa qua, toàn tỉnh triển khai sâu rộng, có hiệu quả CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Để có cái nhìn tổng thể về kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như những nhiệm vụ của Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới, phóng viên Báo Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Bộ phận giúp việc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh.
bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số chi bộ ở Đảng bộ huyện Lương Tài, thành phố Bắc Ninh…

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế, đồng chí có thể chỉ rõ?

Đồng chí Ngô Văn Diện: Một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở vẫn còn tình trạng lúng túng, chưa chủ động trong chỉ đạo chuyển từ cuộc vận động thành yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên. Việc triển khai, thực hiện ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là triển khai học tập từng tháng các nội dung chuyên đề năm 2012; còn có đơn vị chưa thực hiện thường xuyên. Hoạt động của Bộ phận giúp việc còn lúng túng, chưa thực sự có hiệu quả trong công tác tham mưu triển khai, thực hiện nhất là việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng đạo đức nghề nghiệp. Việc đăng ký làm theo của cán bộ chủ chốt còn biểu hiện chung chung, đăng ký nhiều việc khó giám sát, kiểm tra. Công tác tuyên truyền có thời điểm chưa thường xuyên, nhất là việc tuyên truyền nêu gương các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc chọn các công việc còn băn khoăn, bức xúc ở cấp huyện và cơ sở để giải quyết chưa được nhiều, hiệu quả chưa thiết thực.

Phóng viên: Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, xin đồng chí cho biết những chủ trương của Tỉnh uỷ chỉ đạo năm 2013?

Đồng chí Ngô Văn Diện: Tỉnh uỷ đã có chủ trương đưa ra 5 nội dung nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện năm 2013 như sau:

Thứ nhất, Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; khắc phục những yếu kém, hạn chế, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên hằng ngày; đẩy mạnh việc làm theo có hiệu quả trong toàn Đảng và xã hội.

Thứ hai, Các chi bộ chọn nội dung học tập chuyên đề hoặc những việc còn băn khoăn, vướng mắc về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đưa vào nội dung sinh hoạt ở chi bộ hàng tháng. Cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát, cử các thành viên Bộ phận giúp việc dự sinh hoạt với các chi bộ để theo dõi, rút kinh nghiệm kịp thời.

Thứ ba, Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo thành viên Bộ phận giúp việc cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm đề xuất, tham mưu các nội dung, giải pháp để giúp chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phù hợp, phát huy tính sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả. Tiếp tục duy trì giải pháp chỉ đạo điểm toàn diện; cuối năm cần tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Thứ tư, Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và kiểm điểm đánh giá việc chọn các công việc còn băn khoăn, bức xúc để giải quyết; các việc đăng ký làm theo của cán bộ chủ chốt và đảng viên; cuối năm đưa vào đánh giá thi đua, khen thưởng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp để thường xuyên nhắc nhở, rút kinh nghiệm; phát hiện những gương điển hình biểu dương kịp thời.

Đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; động viên các văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí tăng cường bám sát cơ sở, phát hiện kịp thời những điển hình để tuyên truyền nhân rộng; những tiêu cực, lệch lạc để phê phán.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lưu Hằng (Thực hiện)
Top