Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/12/2012 - 09:14
Thêm 7 dự án FDI được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư
Trong tháng 11, Bắc Ninh đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 850,39 triệu USD. Sau 11 tháng, tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư mới cho 49 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1,058 tỷ USD (trong đó, trong các KCN tập trung là 41 dự án, ngoài KCN tập trung là 8 dự án).

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam vừa được trao Giấy CNĐT dự án Samsung Electronics II với tổng vốn đầu tư 830 triệu USD.

 
 
Đã có 21 dự án FDI được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng thêm 172,38 triệu USD; cấp GCNĐT điều chỉnh giảm vốn cho 01 dự án với mức vốn giảm: 3,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh từ đầu năm đến nay là 1,226 tỷ USD.

Trong năm, tỉnh cũng đã thu hồi GCNĐT của 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 26,81 triệu USD, 1 giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện và 1 giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh.  

Tin, ảnh: Dương Hoàn
Top