Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 30/11/2012 - 09:57
Khó khăn trong công tác quản lý người nhiễm HIV/AIDS ở Quế Võ
Kể từ ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên vào năm 2000, đến nay trên địa bàn huyện Quế Võ lũy tích 303 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 110 người chuyển sang giai đoạn AIDS, thực tế quản lý được 215 người. Xây dựng và duy trì tốt mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS trải rộng song công tác quản lý người nhiễm HIV/AIDS ở Quế Võ hiện còn khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ chuyên trách HIV/AIDS thuộc khoa Kiểm soát dich vu seo bệnh - HIV/AIDS (Trung tâm Y tế huyện Quế Võ) cho biết các đối tượng HIV/AIDS chủ yếu là do tiêm chích ma túy, số còn lại hầu hết là bị lây truyền (vợ, con của đối tượng), trong đó tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS là nam cao hơn nữ. Hiện 20/21 xã, thị trấn của huyện Quế Võ có người nhiễm HIV, trong đó những xã có nhiều người mắc nhất là Đào Viên, Phượng Mao, Cách Bi, Ngọc Xá…

Công tác tuyên truyền, quản lý ở tuyến xã, thị trấn chủ yếu do nhóm chuyên trách HIV/AIDS và các cộng tác viên đảm nhiệm, trong đó cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ giám sát, quản lý, báo cáo và chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Huyện hiện có nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng - nhóm đồng đẳng của những người có H và một số đối tượng nghiện chích ma túy duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần. Chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV với nhóm gồm 3 thành viên được thành lập tại thị trấn Phố Mới cũng tích cực tuyên truyền, hoạt động. Việc duy trì các hoạt động: phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch miễn phí tới người có HIV/AIDS, các đối tượng nghiện chích ma túy đã góp phần giảm thiểu số người bị lây nhiễm HIV/AIDS.
 

Tư vấn viên phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện đang tiếp cận đối tượng nghi ngờ có H.

 

Phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Dự án Quỹ toàn cầu đặt tại Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tiếp nhận những đối tượng nghi ngờ mình nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết những người này thuộc độ tuổi 25 đến 40, đa phần là nông dân và đến phòng Tư vấn trong tâm trạng nghi ngờ, hoang mang. Nếu như việc tổ chức sinh hoạt của nhóm đồng đẳng khó đầy đủ bởi các thành viên tranh thủ đi làm ăn xa thì ở phòng Tư vấn, việc tiếp cận và quản lý bệnh nhân HIV/AIDS còn vất vả hơn nhiều.

Chị Hà chia sẻ: Tất cả những người đến phòng Tư vấn đều tự nguyện nhưng người thì giấu tên tuổi, địa chỉ, có người thì lấy tên, tuổi, địa chỉ giả nên khi có chương trình cần tư vấn thì chúng tôi rất khó tiếp cận do không liên lạc được. Thường họ chỉ đến khi cần thông tin và để được tư vấn. Vì việc quản lý bệnh nhân HIV/AIDS liên quan chặt chẽ tới công tác chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm nên điều này gây khó khăn cho mạng lưới quản lý. Thực tế, có bệnh nhân nam nhiễm HIV mang con (cũng bị HIV) đến nhờ tư vấn nói đúng tên tuổi nhưng khai sai địa chỉ sinh sống nên khi các cộng tác viên, cán bộ chuyên trách rà soát thì không thấy, chỉ đến khi dùng nhiều biện pháp phối hợp mới tìm ra đối tượng này quê ở Quế Võ nhưng đang sinh sống ở huyện khác. Lại có nhiều trường hợp bệnh nhân cung cấp thông tin sai hoàn toàn. Đó là lý do vì sao toàn huyện lũy tích 303 bệnh nhân mà quản lý thực tế chỉ được 215 bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp để xác minh đối tượng có H, ngoài nhiệm vụ của lực lượng cán bộ chuyên trách và cộng tác viên còn rất cần sự nhiệt tình hỗ trợ của chính những người có H trong việc rà soát, tiếp cận, tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS trong cộng đồng.

Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Quế Võ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm thay đổi nhận thức và  hành vi, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch - HIV/AIDS (Trung tâm Y tế huyện Quế Võ) cho biết các đối tượng HIV/AIDS chủ yếu là do tiêm chích ma túy, số còn lại hầu hết là bị lây truyền (vợ, con của đối tượng), trong đó tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS là nam cao hơn nữ. Hiện 20/21 xã, thị trấn của huyện Quế Võ có người nhiễm HIV, trong đó những xã có nhiều người mắc nhất là Đào Viên, Phượng Mao, Cách Bi, Ngọc Xá…

Công tác tuyên truyền, quản lý ở tuyến xã, thị trấn chủ yếu do nhóm chuyên trách HIV/AIDS và các cộng tác viên đảm nhiệm, trong đó cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ giám sát, quản lý, báo cáo và chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Huyện hiện có nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hy vọng - nhóm đồng đẳng của những người có H và một số đối tượng nghiện chích ma túy duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần. Chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV với nhóm gồm 3 thành viên được thành lập tại thị trấn Phố Mới cũng tích cực tuyên truyền, hoạt động. Việc duy trì các hoạt động: phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch miễn phí tới người có HIV/AIDS, các đối tượng nghiện chích ma túy đã góp phần giảm thiểu số người bị lây nhiễm HIV/AIDS.
 

Tư vấn viên phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện đang tiếp cận đối tượng nghi ngờ có H.

 

Phòng Tư vấn xét nghiệm tự nguyện thuộc Dự án Quỹ toàn cầu đặt tại Trung tâm Y tế huyện thường xuyên tiếp nhận những đối tượng nghi ngờ mình nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết những người này thuộc độ tuổi 25 đến 40, đa phần là nông dân và đến phòng Tư vấn trong tâm trạng nghi ngờ, hoang mang. Nếu như việc tổ chức sinh hoạt của nhóm đồng đẳng khó đầy đủ bởi các thành viên tranh thủ đi làm ăn xa thì ở phòng Tư vấn, việc tiếp cận và quản lý bệnh nhân HIV/AIDS còn vất vả hơn nhiều.

Chị Hà chia sẻ: Tất cả những người đến phòng Tư vấn đều tự nguyện nhưng người thì giấu tên tuổi, địa chỉ, có người thì lấy tên, tuổi, địa chỉ giả nên khi có chương trình cần tư vấn thì chúng tôi rất khó tiếp cận do không liên lạc được. Thường họ chỉ đến khi cần thông tin và để được tư vấn. Vì việc quản lý bệnh nhân HIV/AIDS liên quan chặt chẽ tới công tác chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm nên điều này gây khó khăn cho mạng lưới quản lý. Thực tế, có bệnh nhân nam nhiễm HIV mang con (cũng bị HIV) đến nhờ tư vấn nói đúng tên tuổi nhưng khai sai địa chỉ sinh sống nên khi các cộng tác viên, cán bộ chuyên trách rà soát thì không thấy, chỉ đến khi dùng nhiều biện pháp phối hợp mới tìm ra đối tượng này quê ở Quế Võ nhưng đang sinh sống ở huyện khác. Lại có nhiều trường hợp bệnh nhân cung cấp thông tin sai hoàn toàn. Đó là lý do vì sao toàn huyện lũy tích 303 bệnh nhân mà quản lý thực tế chỉ được 215 bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp để xác minh đối tượng có H, ngoài nhiệm vụ của lực lượng cán bộ chuyên trách và cộng tác viên còn rất cần sự nhiệt tình hỗ trợ của chính những người có H trong việc rà soát, tiếp cận, tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS trong cộng đồng.

Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Quế Võ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm thay đổi nhận thức và  hành vi, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS…

Bài, ảnh: Việt Hoa
Top