Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 23/11/2012 - 09:35
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3
Trường Quân sự tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (khóa 35) cho 100 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 là Trưởng, Phó các ban, ngành của huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề như chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; Quản lý nhà nước về quốc phòng-an ninh ở cơ sở; Nội dung, phương pháp tham mưu cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện về xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng-an ninh; Xây dựng lực lượng tự vệ; Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Ngoài ra, các học viên cũng được nghiên cứu 2 chuyên đề bổ trợ về phương pháp giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp khiếu nại ở cơ sở và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Các chuyên đề do cán bộ chủ chốt của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ giới thiệu. Trên cơ sở các nội dung được học tập và cương vị của bản thân, các đồng chí sẽ liên hệ, vận dụng sát với thực tiễn của cơ sở mình, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

N.V.N
Top