Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/11/2012 - 08:39
Hoạt động cấp giấy phép xây dựng ở thành phố Bắc Ninh
Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... Đồng thời là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, hoạt động cấp giấy phép xây dựng được thành phố Bắc Ninh đưa vào thực hiện tại bộ phận “một cửa”. UBND thành phố xác định cải cách hành chính (CCHC), thực hiện cơ chế “một cửa” (CCMC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối năm 2007, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo CCHC thực hiện CCMC; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy trình thực hiện và giải quyết công việc về hồ sơ, thời gian giải quyết công việc cho công dân, lệ phí... Tất cả đều được công bố công khai.

Theo phân cấp của UBND tỉnh, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn lại là trách nhiệm cấp GPXD thuộc về UBND thành phố.

Để nhân dân tự giác chấp hành việc xây dựng phải có giấy phép, thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý đô thị và cấp giấy phép xây dựng; đồng thời in mẫu đơn cấp GPXD gửi tới UBND các xã, phường, cán bộ chuyên môn... Đài truyền thanh các xã, phường liên tục tuyên truyền thủ tục cấp GPXD để người dân hiểu.

Bằng những biện pháp trên, việc cấp GPXD cho nhân dân có nhiều thay đổi mang tính tích cực. Không như trước đây, thời gian cấp phép bị kéo dài hằng tháng mà vẫn chưa được giải quyết, người dân đi xin giấy phép luôn cảm thấy khó khăn, phải đi lại nhiều lần do chưa nắm thủ tục xin GPXD... Kể từ khi thực hiện CCMC, người dân thấy thuận lợi hơn khi đến xin cấp GPXD, họ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép, biết được thời gian nộp hồ sơ và nhận giấy phép.

Mỗi năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 1000 bộ hồ sơ xin cấp phép, tương đương trên 300.000m2 sàn xây dựng, thời gian giải quyết chậm nhất là 10 ngày làm việc, rút ngắn so với quy định là 5 ngày.

Theo Phòng Quản lý đô thị Bắc Ninh nếu hồ sơ đề nghị cấp GPXD của công dân đầy đủ, khớp với vị trí xây dựng thì thời gian giải quyết, cấp GPXD chỉ diễn ra trong khoảng 1 tuần. Nhưng qua giải quyết công việc, hiện nay trên địa bàn Bắc Ninh, nhiều hồ sơ của chủ đầu tư còn thiếu giấy tờ đất đai, chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên cũng gây khó khăn cho cơ quan cấp GPXD.

Mặt khác, công tác triển khai cấp GPXD tạm và nhà ở nông thôn chưa được đẩy mạnh do nhiều địa phương còn lúng túng chưa quy định được quy mô và thời gian tồn tại của công trình xây dựng tạm; quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn hầu như chưa được chú trọng nên không có căn cứ để cấp GPXD và quản lý xây dựng ở nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng dọc các tuyến giao thông ngoài đô thị...

Công tác thanh, kiểm tra còn bất cập, hệ thống thanh tra chuyên ngành xây dựng mới được tổ chức ở hai cấp trong khi phạm vi xây dựng là rất rộng. Việc quy định trách nhiệm giữa cơ quan cấp phép và chính quyền sở tại còn thiếu cụ thể dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra do công tác quản lý trật tự xây dựng bị buông lỏng, đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan quản lý với chính quyền địa phương các cấp.

Để đẩy mạnh CCHC trong công tác cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, rà soát loại bỏ các thủ tục không cần thiết, xây dựng cơ chế “một cửa” liên thông giữa các cơ quan có liên quan đến công tác cấp GPXD. Tiếp tục phân cấp mạnh đi đôi với việc xây dựng bộ máy đủ về số lượng, vững về chất lượng cũng như trang bị cơ sở vật chất đủ để thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan cấp GPXD; đẩy nhanh hơn công tác cấp hoặc xác nhận các giấy tờ về quyền sử dụng đất, tăng cường công tác kiểm tra xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng.

Khổng Văn Thắng
Top