Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/11/2012 - 16:47
Các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, nguồn vốn giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản
Ngày 7 - 11, UBND tỉnh tổ chức giao ban xây dựng cơ bản, đánh giá kết quả thực hiện năm 2012, kế hoạch trung hạn 2013 – 2015. Các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
bệnh viên Đa khoa quy mô 1000 giường, trường THPT Chuyên Bắc Ninh được các ngành nỗ lực hoàn thiện theo từng giai đoạn.

 Về kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2013 – 2015, tổng nguồn vốn hơn 7.480 tỷ đồng. Trong đó, năm 2013 nguồn vốn đầu tư hơn 2.360 tỷ đồng.  Nguyên tắc phân bổ sẽ bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn; bảo đảm cân đối nguồn vốn khả thi, không dàn trải, để hạn chế nợ đọng; Ưu tiên các công trình khẩn cấp, trọng điểm, trả các khoản vay, hoàn ứng các công trình đã ứng trước dự toán của năm kế hoạch, trả nợ khối lượng hoàn thành…

Để hoàn thành các mục tiêu, định hướng trong XDCB năm 2012 và 2013, hội nghị đề xuất một số giải pháp: Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Nghị quyết 13 của Chính phủ; Thực hiện tốt quy định một số nội dung công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN; Rà soát các công trình dở dang để chọn thời điểm dừng thi công; Dừng đầu tư các công trình, dự án chưa khởi công hoặc đã khởi công nhưng có khối lượng hoàn thành nhỏ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi hình thức đầu tư theo hướng xã hội hóa…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu: Các ngành, địa phương rà soát công trình trọng điểm, nợ đọng vốn đầu tư để phân loại theo lĩnh vực, mức độ hoàn thành theo từng mốc thời gian. Từ đó, đánh giá nguyên nhân và xây dựng kế hoạch, nguồn vốn giải quyết nợ đọng. Công trình nào chậm tiến độ, cần khoanh lại để chọn các hạng mục ưu tiên hoàn thiện. Trong quá trình phê duyệt dự án mới cần xem xét kỹ việc bố trí đủ nguồn vốn và phải xử lý xong nợ đọng cũ mới được khởi công.

Công trình khởi công mới phải được các cấp thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm, bố trí được nguồn vốn, khẳng định thời gian hoàn thành và chỉ khởi công những công trình cấp bách. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh quyết toán theo quy định; xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các công trình xây dựng; đình chỉ hoạt động và công bố trên các phương tiện thông tin đối với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn có năng lực kém…

Cũng trong buổi họp, các đại biểu còn thảo luận: Quy định một số nội dung về công tác quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN; điều chỉnh sửa đổi bổ sung các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87 ngày 26 – 7 – 2011 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT và Quyết định số 26 ngày  12 – 3 – 2010  của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Anh
Top