Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 31/10/2012 - 09:09
Một số vấn đề rút ra trong tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng bộ Quân sự tỉnh
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình là nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện quy trình kiểm điểm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, cơ quan của tỉnh, cấp ủy cơ sở và các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã nghỉ hưu từ năm 2006 đến nay.

Trên cơ sở nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ý kiến đóng góp, Đảng ủy chuẩn bị báo cáo kiểm điểm và nội dung giải trình. Trong 2 ngày 18 và 19-10-2012, Đảng ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm.  Ban Thường vụ Đảng ủy và từng Đảng ủy viên đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng trình tự, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau theo 3 vấn đề lớn của Nghị quyết T.Ư 4 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu thể hiện tính chiến đấu cao, quán triệt tốt tinh thần nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật, bám sát nội dung kiểm điểm, làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể. Hội nghị thống nhất đánh giá: Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh là tập thể đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, luôn gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ chủ trì các cấp phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu về tác phong, phương pháp công tác, nói đi đôi với làm. Đồng thời, nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm thuộc về tập thể, cá nhân như lãnh đạo, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên có thời điểm chưa quyết liệt, toàn diện, còn để xảy ra vụ việc liên quan đến hành vi làm giả mạo hồ sơ thương binh, mất an toàn giao thông, vi phạm nguyên tắc công tác tài chính… làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng quân sự tỉnh.

Từ đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh rút ra một số vấn đề trong chỉ đạo các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh như sau:

Một là: Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu; tổ chức lấy ý kiến nghiêm túc, chặt chẽ; làm tốt công tác chuẩn bị các văn bản, nhất là báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân, báo cáo giải trình; chủ động hướng dẫn các đồng chí cấp ủy viên viết bản tự kiểm điểm cá nhân; các tài liệu phải gửi cho cấp ủy viên trước khi kiểm điểm.

Hai là: Trong quá trình kiểm điểm phải thực sự cầu thị, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm điểm; tăng cường kiểm tra, bám sát kế hoạch để duy trì tiến độ triển khai kiểm điểm.

Ba là: Trong kiểm điểm, tập thể và cá nhân phải tự giác khép mình vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thảo luận bám sát nội dung, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, chân thành. Các ý kiến góp ý phải được giải trình, phân tích, làm rõ, khẳng định có hay không, ở mức độ nào. Qua kiểm điểm làm rõ hơn, sâu hơn khuyết điểm, hạn chế và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Bốn là: Sau hội nghị kiểm điểm, chỉ đạo kịp thời việc rút kinh nghiệm, thông báo kết quả cho cấp dưới, triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Khắc Khoát
Top