Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/10/2012 - 16:27
Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Ngày 16-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác dự chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
bệnh cứu người”, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của yếu kém, khuyết điểm; đề ra giải pháp khắc phục kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu chỉ đạo.

 

Trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình đã chỉ ra ưu điểm, đặc biệt là những khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và phong trào chung của huyện, có đồng chí sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi; một bộ phận cán bộ còn vô cảm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, gây bất bình trong dư luận, cá biệt có cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý cố tình làm trái quy định của pháp luật đến mức phải khởi tố; việc bổ nhiệm cán bộ còn có trường hợp chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng của cán bộ; ở một số trường hợp còn có biểu hiện cục bộ địa phương, gia đình, dòng họ, đặc biệt là ở cấp cơ sở; có trường hợp cán bộ được bổ nhiệm chưa được cán bộ, đảng viên và dư luận ủng hộ; thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn chưa nghiêm túc; trên một số lĩnh vực, chưa xây dựng được văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp điều kiện thực tế của huyện, chưa quan tâm kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện quy chế ở cấp cơ sở; phát triển kinh tế còn chậm, tăng trưởng thiếu bền vững, chưa tìm ra hướng đi để tận dụng những lợi thế của huyện…Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình đề ra nhiều giải pháp khắc phục yếu kém trên các mặt: chính trị tư tưởng; công tác cán bộ và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Theo kế hoạch, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình sẽ tiến hành kiểm điểm từ ngày 16 đến 19-10-2012.

Phú Thắng-Minh Phương
Top