Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 16/10/2012 - 09:42
Vai trò của truyền thông trong giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
Mặc dù tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu giảm song kết quả đó chưa ổn định. Vấn đề kiềm chế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính còn gặp nhiều khó khăn và thách thức do nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Vì thế, đẩy mạnh công tác truyền thông là giải pháp quan trọng giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cũng giống như các tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước có tỷ số giới tính khi sinh cao, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ở Bắc Ninh là sự ưa thích con trai, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại phổ biến; lạm dụng các kỹ thuật y sinh học vào việc lựa chọn giới tính khi sinh. Những hậu quả của mất cân bằng giới tính cũng đã được nhìn thấy trước như: Việc thừa nam thiếu nữ sẽ dẫn đến khó khăn trong việc kết hôn, gia tăng tội phạm xã hội liên quan đến lừa đảo, bắt cóc, buôn bán trẻ em gái và phụ nữ, tệ nạn mại dâm xảy ra và có thể tăng lên…

Công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong công tác Dân số/KHHGĐ, nhất là giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đặc biệt chú trọng.

Trong những năm qua, Chi cục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ... và chỉ đạo cấp huyện, xã xây dựng, duy trì, phát triển các mô hình, hoạt động truyền thông trực tiếp về Dân số - KHHGĐ tại cơ sở dành cho các cặp vợ chồng, phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên.

Với nhiều hình thức truyền thông phong phú như: Truyền thông tại vùng giáo, đăng tải, phát sóng các tác phẩm báo chí có nội dung tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ, duy trì và nhân rộng các CLB: Lồng ghép với hoạt động của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, không sinh con thứ 3, sinh con một bề là gái… Tại cấp huyện, xã, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp như: tư vấn, thăm tại nhà, thảo luận nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên đề…

Căn cứ vào các hoạt động, mô hình truyền thông trực tiếp, ước tính 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về Dân số - KHHGĐ như: Các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, làm mẹ an toàn, mất cân bằng giới tính khi sinh… Một số địa phương, công tác truyền thông đã lồng ghép, thu hút sự tham gia của nam giới, Yên Phong là một thí dụ.

Ngoài việc tổ chức sinh hoạt để thu hút, nâng cao trách nhiệm của nam giới trong việc thực hiện KHHGĐ thì đây cũng chính là đối tượng được tư vấn, tuyên truyền để thay đổi tư tưởng sinh đông con, muốn có con trai để “nối dõi tông đường”; khuyến khích nam giới chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai, tạo cơ hội cho nam giới thể hiện vai trò trong chăm sóc và nuôi dạy con cái…

Công tác truyền thông về Dân số-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về Dân số-KHHGĐ. Những năm tiếp theo, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính, công tác Dân số - KHHGĐ cần duy trì, phát triển các mô hình, hoạt động truyền thông hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, nhất là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng để mở rộng độ bao phủ đối tượng được tuyên truyền, vận động, từ đó đạt kết quả tốt nhất. 

T.V
Top