Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/10/2012 - 07:57
Kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế, nâng tầmlãnh đạo, xây dựng Thành phố phát triển nhanh và bền vững
Thực hiện kế hoạch của Tỉnh uỷ về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI), Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh là một trong những đơn vị sớm triển khai kiểm điểm tập thể (trong các ngày từ 26 đến 29-9) và cá nhân (trong các ngày 1 và 2-10). Ngay sau khi kết thúc kiểm điểm, Phóng viên Báo Bắc Ninh (PV) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh.

Xây dựng Thành phố theo hướng đô thị “Sáng-xanh-sạch-đẹp” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh đạo.

Trong ảnh: Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, nơi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố.

PV: Trước hết, đồng chí có thể cho biết quá trình lấy ý kiến đóng góp với Ban Thường vụ Thành uỷ?

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành: Đến thời điểm này, quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ thành phố Bắc Ninh diễn ra nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đúng hướng dẫn của Tỉnh uỷ và các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ. Đối với việc kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Thành uỷ là một trong những nội dung quan trọng nên được tiến hành theo đúng trình tự các bước. Trước khi diễn ra Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ đã có văn bản gửi đến 97 cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc để lấy ý kiến đóng góp.

Ban Thường vụ Thành uỷ có văn bản và tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là Thường trực Thành uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, các đồng chí nguyên uỷ viên BTV và Thành uỷ viên, trưởng ngành qua các thời kỳ; các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng, Đoàn UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Qua đó, Ban Thường vụ Thành uỷ đã nhận được 98  ý kiến đóng góp đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ. Các ý kiến được tổng hợp trung thực, khách quan, thông qua tập thể Ban Thường vụ và báo cáo Tỉnh uỷ, tổ công tác của Tỉnh uỷ theo quy định.

PV: Việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm là mấu chốt trong kiểm điểm, vậy nội dung này được được tiến hành ra sao?

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành: Với tinh thần khách quan, xây dựng, thẳng thắn và cầu thị, qua kiểm điểm Ban Thường vụ Thành uỷ khẳng định những ưu điểm là cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nhanh chóng của Thành phố những năm vừa qua. Song cũng còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. Từ đó, Ban Thường vụ Thành uỷ phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong các khuyết điểm, hạn chế đó. Nhiều nội dung được giải trình cụ thể, chi tiết.

Đối với công tác tư tưởng: Việc nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, chậm đề xuất với cấp uỷ biện pháp chỉ đạo tích cực. Việc đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân chưa thường xuyên. Triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số đơn vị còn chưa hiệu quả, thiết thực. Kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn chưa nhiều, chủ yếu dựa vào kết luận của Thanh tra và các cơ quan nội chính. Thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, chống lãng phí còn chưa đồng bộ, hiệu quả mới đạt bước đầu.

Về công tác cán bộ: Chưa luân chuyển nhiều cán bộ giữa các khối và luân chuyển từ thành phố về cơ sở, từ cơ sở về thành phố. Chưa tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong công tác luân chuyển cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, số lượng cán bộ đào tạo theo chuyên ngành xây dựng Đảng, đoàn thể còn ít, nhiều cán bộ chưa phát huy hết chuyên môn, kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Công tác đánh giá cán bộ còn có biểu hiện hình thức và còn hạn chế. Chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Về việc thực hiện qui chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong việc ban hành các quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Chưa tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định sau thanh tra - kiểm tra. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chưa được phát huy. Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình ở cơ sở hàng năm chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn sai phạm phải xử lý kỷ luật. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa ngang tầm với vị thế đô thị trung tâm, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn nhiều bất cập, hạn chế. Một số lĩnh vực văn  hóa, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội kết quả chưa cao. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

 PV: Để sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế, tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ đề ra giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành: Với vai trò là đô thị trung tâm tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả tỉnh, do vậy nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm sau phê bình và tự phê bình, Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng chương trình hành động thực hiện với 4 nhóm giải pháp.

 Trước hết, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để định hướng, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phẩm cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đổi mới cách đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia để kịp thời phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giải quyết khó khăn, kiến nghị của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc qui định về việc các đồng chí cấp uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đi công tác cơ sở; dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở. Qui định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Từng đồng chí Thành uỷ viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và báo cáo chương trình gương mẫu thực hiện và đấu tranh kiên quyết loại bỏ tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời có kế hoạch cụ thể khắc phục trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức cán bộ: Tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ; chú trọng phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ, cán bộ trẻ và có năng lực “nổi trội”. Thường xuyên thực hiện bổ sung qui hoạch cán bộ bảo đảm đủ 3 độ tuổi, xây dựng cán bộ dự nguồn để có kế hoạch đào tạo và đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ cả ngang và dọc. Thực hiện qui trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cấp trưởng phòng và tương đương phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện qui chế làm việc của cấp uỷ: Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của cấp uỷ, kết hợp đổi mới trong sinh hoạt cấp uỷ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng gắn với nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và phát hiện, xử lý nghiêm túc những tổ chức và đảng viên có sai phạm.

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra: Hoàn chỉnh qui hoạch tổng thể và tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2015. Quyết tâm giữ vững Đảng bộ Thành phố đạt TSVM tiêu biểu.

Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2012 và cả nhiệm kỳ 2010 - 2015.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Ngô Phú Thắng (thực hiện)
Top