Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 04/10/2012 - 09:51
Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI)
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đầu năm đến nay, Huyện uỷ Gia Bình đã có nhiều biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực gắn với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Huyện uỷ Gia Bình yêu cầu cấp uỷ cơ sở chỉ đạo các chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nội dung về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đánh giá các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn ít nhất một việc còn bức xúc, nổi cộm khắc phục xong trong năm 2012.

Qua tổng hợp, hầu hết các việc được lựa chọn ưu tiên giải quyết đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng đường nông thôn, xử lý dứt điểm các kết luận sau thanh tra, giải quyết tồn đọng sau “dồn điền, đổi thửa”.

Khi bình xét, kết quả việc thực hiện và làm theo tấm gương của Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Ngay từ đầu năm, cấp huyện đã có 93,7% số người trong diện quy định đăng ký làm theo gương Bác, ở cấp cơ sở đạt 91,9%. Nội dung đăng ký hướng tới những việc làm thiết thực, không đăng ký những việc chung chung hoặc không gắn liền với công việc, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên.

Từ cách làm này, việc cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí đã có chuyển biến nhất định; những vụ việc nổi cộm được xử lý kiên quyết theo Điều lệ Đảng và quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó, đoàn kết; những người đứng đầu có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Qua quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Gia Bình xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu như Đảng bộ Quân sự huyện, Công an huyện, chi bộ Đài phát thanh, chi bộ cơ quan Huyện uỷ, Đảng bộ xã Đông Cứu; các cá nhân nổi bật như: cô giáo Nguyễn Thị Hiền (Trường Tiểu học Nhân Thắng), thầy giáo Nguyễn Đình Mùi (Trường THCS Lê Văn Thịnh), ông Lê Hữu Thắng (Bảo Tháp, Đông Cứu), ông Nguyễn Xuân Thu (Đổng Lâm, Quỳnh Phú)...

Từ thực tiễn lãnh đạo của Huyện uỷ Gia Bình cho thấy việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong tổ chức thực hiện, các cấp uỷ Đảng cần duy trì tốt hoạt động của tổ giúp việc cấp uỷ. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, công bố công khai trong cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo phải kiên trì để từng bước đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành văn hoá ở mọi nơi, mọi lúc, gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

Ngô Phú
Top