Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 03/10/2012 - 09:04
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4
Ngày 1-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn-Sỹ đã quán triệt tới Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong về chủ trương của Tỉnh ủy trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong đó tập trung vào các vấn đề còn hạn chế, những điểm còn tồn tại, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, những người có liên quan. Các ý kiến tham gia đóng góp trên tinh thần xây dựng, giúp đồng chí của mình hiểu và rút kinh nghiệm đề ra biện pháp khắc phục về phương pháp, thực hiện kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ trước, cá nhân từng thành viên Ban Thường vụ làm sau.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, tập trung làm rõ khuyết điểm: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, một số cán bộ đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, không gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước lấn chiếm đất công, vi phạm quy định đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chưa gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí tiêu cực chưa được khắc phục triệt để, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai, tài chính. Một số cán bộ đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp còn hạn chế, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa thường xuyên, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lí chưa được chú trọng. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị có lúc có việc chưa phát huy.

Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng còn nể nang, ngại va chạm, chưa phát huy vai trò tác dụng.

Trước những khuyết điểm còn tồn tại, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong đưa ra 4 nhóm giải pháp, trong đó tăng cường đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Theo chương trình Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong 3 ngày, sau đó các Đảng bộ cơ sở sẽ đồng loạt kiểm điểm.

P.V
Top