Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 25/09/2012 - 10:23
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức triển khai hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của 8 huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá của LĐLĐ tỉnh được triển khai theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung cơ bản gồm: đối tượng áp dụng; nơi gửi hồ sơ đăng ký; trình tự, điều kiện và thủ tục hồ sơ đề nghị xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; công tác khen thưởng; công tác tổ chức thực hiện của công đoàn các cấp, công đoàn ngành và tương đương.

Hội nghị hướng dẫn nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; khắc phục những hạn chế, bất cập trong bản quy chế tạm thời “Xây dựng công sở văn hoá” thời gian qua.

Xuân Me
Top