Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 06/09/2012 - 09:00
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ- ĐUQSTW
Ngày 5- 9, tại Lữ đoàn Công binh 229, Đảng ủy Binh chủng Công binh (BCCB) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ- ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (giai đoạn 2007- 2012). Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự. Thiếu tướng Hoàng Sĩ Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCCB chủ trì hội nghị.

 

 Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đứng giữa) cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang bị cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn 229.

 

Đây là hội nghị làm điểm cho toàn quân. Trước hội nghị này, Đảng ủy BCCB chọn Lữ đoàn Công binh 229 làm điểm tổ chức sơ kết trước để rút kinh nghiệm, từ đó tiến hành sơ kết xong ở cấp đầu mối trực thuộc trong toàn binh chủng.

5 năm qua, Đảng ủy BCCB quán triệt, triển khai  thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382. Công tác kỹ thuật công binh có sự chuyển biến tích cực, rõ nét: thực hiện tốt chức năng tham mưu, đầu ngành kỹ thuật công binh toàn quân; công tác bảo đảm trang bị, vật tư, kỹ thuật ngày càng hiệu quả, nền nếp; vũ khí trang bị kỹ thuật công binh được đổi mới cả về chủng loại, công nghệ và tính năng kỹ, chiến thuật; công tác nghiên cứu lý luận, huấn luyện, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chiều sâu. Nền nếp, mặt bằng công tác kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật được củng cố, đổi mới theo hướng công nghệ, chính quy, an toàn và từng bước hiện đại...

Binh chủng Công binh tiếp nhận các loại vũ khí trang bị kỹ thuật trị giá hơn 392 tỷ đồng; đổi mới căn bản các bộ cầu phao, gần 30% trang bị thi công công trình, 100% khí tài dò tìm bom, mìn; sản xuất được trên 25% vật tư kỹ thuật chuyên dùng và 40% đến 50% vật tư kỹ thuật thông dụng cho khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật… 

Qua thảo luận, hội nghị đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục và phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết 382. Theo đó, Đảng ủy BCCB chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý, kiểm tra chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 382.

Bảo Anh
Top