Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 05/09/2012 - 10:39
Lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ
Lựa chọn nội dung là khâu đầu tiên của sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quyết định chất lượng sinh hoạt và ra nghị quyết, thể hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ. Lựa chọn đúng nội dung sinh hoạt sẽ góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nâng cao uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.

Chi bộ thôn Bùi, thị trấn Thứa (Lương Tài) sinh hoạt chi bộ tháng 7-2012.

 
 
Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng  phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Củng cố chi bộ là khâu trung tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt các bước trong sinh hoạt chi bộ: chuẩn bị, điều hành, ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết.

Ở bước chuẩn bị sinh hoạt chi bộ gồm những phần việc cụ thể: chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian, phương tiện, tài liệu. Trong đó, lựa chọn nội dung sinh hoạt là quan trọng nhất.

Qua thực tế khảo sát sinh hoạt chi bộ ở 8 chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản, tổ dân phố...), 3 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,  2 chi bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cho thấy các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thực hiện đủ các nội dung chung và các bước sinh hoạt theo quy định. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao, lựa chọn nội dung sinh hoạt còn hạn chế.

Cụ thể, ở chi bộ địa bàn dân cư thôn, vấn đề nóng, phức tạp, vấn đề liên quan đến khiếu kiện, bức xúc trong công tác cán bộ, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng… thường chưa được đề cập, hoặc đề cập chưa tương xứng với tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề.

Ở chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nội dung sinh hoạt chi bộ thường sa vào sinh hoạt chuyên môn thuần túy, không phân biệt rạch ròi vai trò công tác Đảng và công tác chuyên môn của chính quyền, các vấn đề liên quan đến công tác đảng ít được bàn bạc.

Chi bộ trong các doanh nghiệp thường dập khuôn nội dung sinh hoạt một cách đơn điệu, sơ sài, né tránh vấn đề về tình hình đời sống, việc làm, quyền lợi của người lao động, mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp.

Điểm chung ở 3 loại hình chi bộ trên là tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của đảng viên ít khi được đưa ra thảo luận. Các chi bộ chỉ đánh giá hết sức khái quát “Trong tháng, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ bản ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng…”. Theo quy định của Ban Tổ chức TƯ: ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn vấn đề để sinh hoạt chuyên đề. Trên thực tế, sinh hoạt chuyên đề còn ít, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ còn nhiều hạn chế.

Từ thực trạng trên, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng lựa chọn nội dung sinh hoạt của các chi bộ là cần thiết. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi ủy và trực tiếp là Bí thư chi bộ. Vì vậy cần nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy.

Để không lẫn lộn giữa sinh hoạt Đảng và sinh hoạt chuyên môn, cấp ủy và Bí thư chi bộ phải nắm rõ và thực hiện tốt phương thức: Đảng lãnh đạo thông qua cương lĩnh, đường lối, nghị quyết; công tác cán bộ; chính trị, tư tưởng; vận động quần chúng; kiểm tra, giám sát; tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy dân chủ.

Để lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt cần dựa vào các căn cứ: chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương); nhiệm vụ chính trị của chi bộ; sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên về nội dung sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị chung, thông tin, thông báo thời sự; kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và chi bộ; công việc đột xuất nảy sinh trong thực tiễn địa phương, đơn vị…

Bên cạnh đó, cấp ủy nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng. Cá nhân Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cần xây dựng lề lối làm việc sâu, sát với thực tiễn, nghiên cứu để nắm chắc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, phát huy dân chủ, gần gũi quần chúng. Cuối buổi sinh hoạt, chi bộ có thể dành thời gian tham khảo ý kiến đảng viên về nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Bảo Anh - Nguyễn Văn Hoàn
Top