Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 30/08/2012 - 07:51
Thành phố Bắc Ninh trước ngày giao quân
Cùng với 3 địa phương trong toàn tỉnh, 252 công dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cả hệ thống chính trị của thành phố đã và đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho thắng lợi của ngày hội giao quân đợt 2 năm 2012.
bệnh về mắt cao, nguồn tuyển quân không đồng đều giữa các xã, phường. Khắc phục khó khăn, để công tác tuyển quân đạt chất lượng cao, Ban CHQS sớm tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ từ cơ sở.

Ngay từ đầu năm 2012, Hội đồng NVQS thành phố đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ về nội dung cơ bản của Luật NVQS, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phổ biến chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân trong thời gian tại ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, các bước tuyển quân được triển khai đồng bộ. Khâu rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị, đạo đức được tiến hành chặt chẽ ở cấp xã, phường. Cơ quan quân sự thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt khâu “3 gặp, 4 biết”. Từ đó, chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ được nâng lên một bước. Số công dân có mặt sơ tuyển đạt 90,1% (cao hơn 4,6% so với bình quân toàn tỉnh), số đủ điều kiện khám sức khỏe tại thành phố đạt 68,1%. Trong khám sức khỏe, quân số có mặt đạt 97,5%, đủ sức khỏe đạt 72,2% (cao hơn 11,2% so với năm 2011).

Sau khi hoàn thành công tác xét duyệt cho thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, trên tinh thần đảm bảo tính công bằng, dân chủ và đúng luật, Hội đồng NVQS thành phố đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... trực tiếp xuống các cơ sở tuyên truyền, vận động, tìm hiểu gia cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng thanh niên. Do vậy, đa phần các thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ đều xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Đến thời điểm này, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành việc phát lệnh gọi nhập ngũ, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ, chuẩn bị cấp phát quân trang, gặp mặt động viên tân binh. Với nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cùng sự đồng thuận của các gia đình có con em lên đường nhập ngũ, thành phố Bắc Ninh đã, đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt để ngày hội giao quân diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đúng luật và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.  

Bảo Anh
Top