Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 29/08/2012 - 16:53
Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, chăm lo xây dựng đội hậu bị của Đảng ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng
(Trích đăng bài phát biểu của đồng chí Trần Văn Túy, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017)
Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
 
Hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng toàn thể các đại biểu và Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ 13 thành công tốt đẹp.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Bắc Ninh đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đặc biệt sau 15 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức cao hơn bình quân chung cả nước.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân đạt 14,1% năm, cơ cấu kinh tế chuyển dich vu seo theo hướng hiện đại (công nghiệp - xây dựng 70,7%, dịch vụ 20,8%; nông nghiệp 8,5%); xuất khẩu hàng hoá đạt 10 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 7.000 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, chất lượng cao: Hệ thống trường học, trạm xá, điện, giao thông, viễn thông được kiên cố hoá từ 97% - 100%.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ: Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; Sự nghiệp giáo dục - đào tạo là một dấu son làm sáng thêm truyền thống hiếu học, khoa bảng; Cùng với phát triển kinh tế các chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm toàn diện.

Công tác Quốc phòng - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được coi trọng.

Hình ảnh một tỉnh Bắc Ninh: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đang ngày càng hiện hữu rõ nét trên quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Đồng hành cùng sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tuổi trẻ Bắc Ninh đã ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo và đạt hiệu quả trên các lĩnh vực:

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều phong trào mang tính sáng tạo, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong thanh niên và trong đời sống văn hoá: Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã đi vào cuộc sống với những hoạt động xung kích trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ doanh nhân trẻ, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở nên thường xuyên, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân văn của tổ chức Đoàn.

Trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thanh niên luôn thể hiện là lực lượng xung kích với nhiều tấm gương trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Phong trào thi đua đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên được tổ chức Đoàn phát huy.

Tổ chức Đoàn đã thể hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên thông qua tổ chức hiệu quả việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tín chấp cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho thanh niên phát triển.

Các phong trào đã đi vào cuộc sống và sinh hoạt của thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, có tác dụng tích cực, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của thanh thiếu nhi.

Từ thực tiễn phong trào, thanh niên được rèn luyện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thanh niên Bắc Ninh: dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có trình độ và nhân ái. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”

Công tác giáo dục lý tưởng của Đoàn được coi trọng, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức giáo dục, đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục phát triển, thiếu niên, nhi đồng được quan tâm, bồi dưỡng để bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đoàn. Tổ chức Đoàn tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên mới; giới thiệu cho Đảng nhiều đảng viên trẻ có năng lực trình độ góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường sinh lực cho Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi cơ bản tán thành những nội dung chủ yếu mà báo cáo Đại hội đã nêu và các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu; đồng thời, tán thành thái độ nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo. Bên cạnh những thành tích, ưu điểm và tiến bộ, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong thanh niên và hoạt động của Đoàn hiện nay:

- Hình thức giáo dục của Đoàn mặc dù đã có sự đổi mới nhưng vẫn chưa thực sự hấp dẫn thanh niên. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là của các cơ sở Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội.

- Tỷ lệ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để sẵn sàng là nguồn bổ sung cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền và đoàn thể còn khiêm tốn. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên chưa tập trung cao cho việc xây dựng tác phong công nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của sự nghiệp CNH - HĐH.

- Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp chưa cao so với số đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn giới thiệu.

- Còn lúng túng trong việc tìm ra giải pháp đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên nhất là thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, thanh niên đường phố. Vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị chưa tương xứng với vai trò và yêu cầu đặt ra.

Đảng ta và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 xác định: “Tập trung xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức chăm lo xây dựng đội thiếu niên tiền phong là trách nhiệm hàng đầu của tổ chức Đảng và toàn xã hội ”.

Yêu cầu đó đặt ra đối với các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa quan điểm cơ bản trong Nghị quyết của Đảng vào chương trình công tác của Đoàn, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội, các đồng chí đã thể hiện được rõ phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí thư BCH TW Đoàn cần được tiếp thu và triển khai nghiêm túc. Về phần mình, tôi chỉ nêu tập trung một số nội dung:

Thứ nhất, Đoàn phải đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong hội nhập quốc tế.

Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần khẳng định lập trường, nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống, đó cũng chính là đòi hỏi đối với lớp thanh niên tiên tiến chúng ta.

Mỗi thanh niên cần xác định lý tưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là học tập thật tốt, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng, có tri thức và bản lĩnh chính trị vững vàng để cống hiến được nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện thật tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, noi gương các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đưa việc học tập đi vào từng đoàn viên thanh niên một cách tự giác.

Thứ hai, Bắc Ninh có lợi thế địa kinh tế và kết cấu hạ tầng thuận lợi, tuy nhiên khi lợi thế so sánh đang giảm dần, muốn chuyển lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh thì mấu chốt của vấn đề là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế so với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, có một khoảng cách khá xa so với các thành phố lớn, đặc biệt là trình độ tin học và ngoại ngữ. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn cần tạo nhiều hình thức khuyến khích, tạo thành động lực để thanh niên tích cực, tự nâng cao trình độ gắn với xây dựng tác phong, tư duy công nghiệp, tích cực chủ động trong tiếp cận khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Về việc này yêu cầu BTV Tỉnh Đoàn, ngành Giáo dục, Sở Nội vụ triển khai tích cực, đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất chương trình dạy và học ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong các nhà trường cũng như đội ngũ cán bộ công chức trẻ.

Thứ ba, tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ thiết yếu, cơ bản nhằm thông qua hoạt động thực tiễn để củng cố tổ chức, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên có tố chất, năng lực trình độ, có tâm huyết để đào tạo cán bộ cho chính phong trào Đoàn và để giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng.

Tổ chức Đoàn cần quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vùng công giáo, địa bàn dân cư và đường phố.

Thứ tư, tổ chức Đoàn có nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện các em thiếu niên, nhi đồng, nêu gương sáng cho các em noi theo và hướng các em phấn đấu trở thành đoàn viên, thanh niên ưu tú, những công dân tốt, xây dựng quê hương, đất nước trong tương lai. Tham gia cùng ngành Giáo dục, Y tế, hội LHPN triển khai chương trình “Sữa học đường” nhằm nâng cao tầm vóc, thể trạng cho thanh thiếu nhi.

Thứ năm, để thực hiện tốt hai phong trào hành động cách mạng: Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp đòi hỏi tổ chức Đoàn các cấp, cũng như đoàn viên, thanh niên phải năng động, sáng tạo nhất là xung kích thực hiện những việc mới, nhiệm vụ khó, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, chủ động đảm nhận các nội dung hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, phải tranh thủ và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và toàn xã hội tạo nguồn lực và điều kiện để Đoàn hoạt động hiệu quả.

Tập trung cụ thể hoá các đề án, chỉ tiêu lớn của Đại hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chương trình hành động cách mạng của Đoàn cần xác định rõ lực lượng đoàn viên, thanh niên phải đi tiên phong, là nòng cốt đưa tiến bộ khoa học công nghệ, nếp sống văn minh, chuẩn mực thẩm mỹ vào xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Muốn làm được những điều nêu trên, Đoàn cần thường xuyên đổi mới tư duy, tác phong công tác của từng cá nhân và tổ chức Đoàn; cải tiến phương thức chỉ đạo, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với mong muốn phong trào thanh niên tình nguyện phải trở thành hoạt động thường xuyên, thường trực trong mỗi bạn trẻ, không chỉ dừng lại ở các chiến dịch, các hoạt động theo chương trình. Để được cộng đồng và xã hội ghi nhận hoạt động tình nguyện cần hướng tới góp phần giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn như: thanh niên chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tư vấn hỗ trợ pháp lý, tư vấn sức khoẻ cộng đồng, cùng ngành Bưu chính viễn thông khôi phục các điểm truy cập Internet ở các nhà văn hoá thôn, khu phố, hoạt động tình nghĩa, giảm nghèo và chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sỹ... Đồng thời, cần có thêm những đột phá, tạo nên điểm nhấn trong giới trẻ, cuốn hút mọi người cùng hành động.

Đoàn thực sự phải là người bạn chân thành, gần gũi với thanh niên, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với thanh niên, đại diện cho tiếng nói, chăm lo quyền lợi chính đáng cho thanh niên thông qua việc chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế, điều kiện cho thanh niên cống hiến và phát triển. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức để đoàn viên, thanh niên mạnh dạn, thẳng thắn tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Nhất là trong đợt các tổ chức Đảng đang triển khai thực hiện kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngay sau Đại hội này, tôi yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy dành thời gian làm việc với các cấp bộ Đoàn trực thuộc, để kịp thời có những quyết sách về công tác thanh niên, phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ có trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đoàn và làm nòng cốt trong công tác tập hợp Thanh thiếu nhi.

Đối với chính quyền, rà soát hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình hành động về công tác thanh niên đến năm 2020, xem xét triển khai đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho thanh thiếu nhi và tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động.

Đối với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành cần có những chương trình, kế hoạch phối hợp đồng bộ với Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở về công tác thanh thiếu nhi.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo HĐND và UBND tỉnh xây dựng cơ chế đưa sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về cơ sở, xây dựng nguồn cán bộ trẻ đưa đi đào tạo trong thực tiễn hoặc ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Đã đồng ý cho Tỉnh Đoàn xây dựng đề án nâng cấp Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh và Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên thành Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh …

Làm được như vậy, chúng ta mới thực sự chăm lo, xây dựng đội hậu bị của Đảng ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất tin tưởng các đại biểu dự Đại hội, thể hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, bầu đủ BCH Tỉnh Đoàn khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Về phương án nhân sự cụ thể BCH Tỉnh Đoàn khóa 13 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất để BCH khóa XII giới thiệu với Đại hội. Tôi hy vọng các đồng chí sẽ lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu cho trí tuệ của thế hệ trẻ Bắc Ninh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, có uy tín, có khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên nhiệt tình và tâm huyết với Đoàn vào BCH Tỉnh Đoàn khóa 13 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng, sau Đại hội này Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh sẽ có những bước phát triển mới về phong trào, tổ chức và thực sự là mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh giao cho.

Top