Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 27/08/2012 - 09:55
Phát triển giao thông vận tải cần có sự ưu tiên đi trước
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18 đã xác định mục tiêu phấn đấu tới năm 2015 tỉnh Bắc Ninh sẽ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại phấn đấu để năm 2020 đạt tiêu chí của đô thị loại II, là thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu đó đòi hỏi vấn đề đầu tư hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó hạ tầng giao thông vận tải phải được quan tâm và đi trước một bước.

Trong những năm qua, ngành GTVT đã tham mưu cho tỉnh rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông để có kế hoạch triển khai kịp thời  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó có những mục tiêu quan trọng là: phấn đấu đến 2015 hoàn thành cơ bản việc nâng cấp các tuyến TL, các tuyến đường chính trong các đô thị với quy mô hiện đại; hệ thống tỉnh lộ tối thiểu đạt đường cấp III, huyện lộ và đường liên xã tối thiểu đạt cấp IV. Công tác đổi mới phương tiện vận tải, tổ chức vận tải tiếp tục được chú trọng và đảm bảo tốt việc phục vụ nhiệm vụ vận tải trên địa bàn; vận tải công cộng được chú ý.

Năm 2004, Bắc Ninh tổ chức được mạng lưới xe buýt từ trung tâm đến tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh và một số tỉnh lân cận: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang và dự kiến trong những năm tới tiếp tục phát triển mạng lưới xe buýt công cộng tới các khu du lịch, khu đô thị quan trọng của các địa phương.

Hoạt động ATGT trong những năm qua với nhiều giải pháp tích cực hạn chế tai nạn giao thông như: tập trung  xử lý các điểm đen, đầu tư hệ thống thông tin, nghiên cứu tổ chức giao thông hợp lý nhất là trong các mùa lễ hội, tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đổi mới phương tiện, tổ chức vận tải công cộng... Nhờ đó, nhiều năm qua, tình trạng an toàn giao thông đã giảm đặc biệt, tai nạn năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí được Chính phủ ghi nhận. 

Trong những năm qua nhiệm vụ xây dựng phát triển GTVT đã được sự quan tâm tích cực của tỉnh cũng như của Chính phủ và các bộ ngành nhưng mục tiêu và nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông vẫn còn rất nặng nề. Một số tuyến tỉnh lộ vẫn chưa được nâng cấp, QL 38  đã xuống cấp; một số nút giao thông liên thông với quốc lộ, giữa tỉnh lộ với quốc lộ... vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Việc tổ chức giao thông vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý nên hiệu quả khai thác còn rất hạn chế, dẫn đến tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.

Mạng lưới đường GTNT vẫn còn nhiều tuyến chưa được đầu tư, đặc biệt là trong hai năm 2011- 2012 do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, đã tác động lớn đến hoạt động đầu tư trong đó có các dự án hạ tầng giao thông. Nhiều công trình có kế hoạch triển khai nhưng không được khởi công, nhiều công trình bị đình hoãn hoặc giãn tiến độ nên mục tiêu đề ra về phát triển giao thông vận tải cũng đứng trước thử thách khó thực hiện được.

Trước tình hình trên ngành GTVT Bắc Ninh đã và đang chủ động nghiên cứu các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Trước mắt là từ nay đến năm 2015 cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau: đẩy nhanh tiến độ các tuyến tỉnh lộ chính để sớm đưa vào khai thác trong năm 2012-2013 như: TL 282, TL277, TL295B, TL 283, TL 277, TL281 (đoạn Thứa-Kênh Vàng)…

Chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đường nối TL282-cầu vượt sông Đuống với QL 18; dự án nâng cấp QL 38. đồng thời phối hợp với các địa phương và các đơn vị của Bộ GTVT trong công tác GPMB xây dựng các dự án Cầu Đáp Cầu, Đường sắt Lim- Phả Lại, QL3 và các dự án nâng cấp tỉnh lộ trên địa bàn. Hướng dẫn các địa phương triển khai có kế hoạch, đảm bảo đúng quy hoạch các tuyến đường GTNT trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hạn chế việc thi công tràn lan dẫn đến nợ đọng hoặc thi công  kéo dài làm ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân.

Rà soát để khắc phục kịp thời những bất cập trong tổ chức giao thông trên tất cả các tuyến đường của địa phương và các tuyến QL trên địa bàn, trước mắt là các đô thị như thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên cả đường bộ, đường sắt và đường sông. Phối hợp tốt với các địa phương, các ngành trong việc thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo cấp GPLX và công tác đăng kiểm phương tiện giao thông.

Để phát huy vai trò quan trọng của GTVT là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, ngành GTVT mong muốn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực hơn nữa của tỉnh, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng ở Trung ương;  sự phối hợp có hiệu quả của các ngành chức năng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18 đã đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giầu mạnh và phát triển.  

Vương Hữu Truyền
Top