Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 24/08/2012 - 15:25
Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới
Ngày 24-8, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội thảo nhận được 25 bài tham luận, trong đó có hơn 10 bài tham luận và ý kiến thảo luận trực tiếp tập trung đánh giá thực trạng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, cách thức triển khai, cơ chế phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…

Thông qua hội thảo giúp cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới cách thức triển khai hướng dẫn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

 

 

Thảo Nguyên
Top