Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 24/08/2012 - 09:37
Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề”
Ngày 23-8, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề”.
Theo đánh giá tổng quan của Công an tỉnh, xác định được tầm quan trọng của công tác đăng ký, quản lý cư trú nói chung và đăng ký, quản lý cư trú tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, lực lượng công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý tạm trú, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Việc mở rộng, phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và gia tăng số lao động đã dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật về cư trú gia tăng. Số vụ việc và số lượng người tạm trú vi phạm pháp luật và phạm tội có chiều hướng tăng, tính chất mức độ thực hiện ngày càng phức tạp. Đây là những nguyên nhân cơ bản tác động mạnh đến công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.

Hội thảo thu nhận được nhiều ý kiến tham luận của đại biểu, nhất là của các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề như việc chỉ ra những khó khăn, bất cập trong thực hiện đăng ký, quản lý cư trú ở các hộ nhà dân cho thuê trọ; giải pháp cho công tác đăng ký, quản lý tạm trú đối với công nhân lao động, lao động người nước ngoài; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cư trú; công tác phối hợp  giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp trong công tác đăng ký, quản lý cư trú v.v…

Hội thảo đánh giá đúng thực trạng, đề cập đến nguyên nhân thiếu sót, tồn tại đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, nhằm thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh; Yến Minh- Xuân Me
Top