Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 31/07/2012 - 16:29
Triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động công tác mặt trận
Ngày 31-7, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm. Các đồng chí Nguyễn – Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết HĐND tỉnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động  “Ngày vì người nghèo”, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết được triển khai có hiệu quả. MTTQ, Ban vận động “Ngày Vì người nghèo” các cấp toàn tỉnh đã tặng 4.200 suất quà Tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 168 hộ nghèo xây  nhà Đại đoàn kết trị giá  5,1 tỷ đồng… Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phong phú, đa dạng thiết thực đi vào chiều sâu…

6 tháng cuối năm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết T.Ư 5 (khoá XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, các Nghị quyết HĐND tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới,  trọng tâm là phát động tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2012.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn – Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả công tác của Mặt trận các cấp trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Để công tác Mặt trận những tháng cuối năm tiếp tục gặt hái nhiều kết quả, Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó chú trọng chức năng điều hoà phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuân thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và Mặt trận cấp trên, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, đẩy mạnh các phong trào yêu nước… góp phần xây dựng Mặt trận các cấp thực sự vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả hoạt động HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Lưu Hằng
Top