Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 31/07/2012 - 08:46
Tổ dân vận ở khu dân cư - Cầu nối dân với Đảng
Sau hơn 3 năm thực hiện thông báo số 380 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Tổ dân vận ở khu dân cư đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng. Các Tổ dân vận không những được kiện toàn về số lượng mà còn nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng.

Cơ cấu, thành phần Tổ dân vận ở khu dân cư gồm từ 7 đến 9 thành viên do Bí thư chi bộ là tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận làng là tổ phó, thành viên có các chi hội trưởng CCB, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, bí thư chi đoàn, chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Riêng thành phố Bắc Ninh có một số thành viên khác tham gia như công an viên, người uy tín trong cộng đồng dân cư.

Với sự chỉ đạo và tham mưu của Ban Dân vận cấp uỷ các cấp, đến nay toàn tỉnh có 725 Tổ dân vận ở khu dân cư. Các Tổ xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ và bí thư chi bộ. Năm 2012, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiến hành khảo sát 100% Tổ dân vận trên địa bàn tỉnh, thành lập các đoàn kiểm tra tại 8 xã, phường, thị trấn: Khắc Niệm, Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), Đại Đồng, Liên Bão (Tiên Du), Phú Hoà, Phú Lương (Lương Tài), Xuân Lâm, Song Hồ (Thuận Thành). Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy, nét nổi bật của Tổ dân vận ở các khu dân cư chính là thực hiện chức năng tham mưu cho chi uỷ, chi bộ về công tác vận động quần chúng ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, tinh thần trách nhiệm của các thành viên nâng lên, công tác phối hợp hoạt động của hệ thống chính trị làm công tác dân vận rõ nét hơn. Hàng tháng, Tổ dân vận báo cáo trực tiếp trước chi bộ, qua đó giúp chi uỷ, lãnh đạo khu dân cư nắm chắc tình hình sản xuất, đời sống, an ninh trật tự. Một số Tổ ở khu Đọ Xá (Ninh Xá, TP Bắc Ninh), thôn Rền (Cảnh Hưng, Tiên Du), Đạo Tú (Song Hồ, Thuận Thành) trực tiếp đối thoại với nhân dân vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước vừa kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Trong công tác tham mưu cho chi uỷ xuất hiện nhiều Tổ dân vận điển hình như Đông Cao (Đông Cứu, Gia Bình), Chân Lạc (Dũng Liệt, Yên Phong), Lương Xá (Phú Lương, Lương Tài). Hoạt động của các Tổ dân vận ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, triển khai. Nhiều cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sự đóng góp đáng kể của các Tổ dân vận ở khu dân cư.

Từ thực tiễn kinh nghiệm của Bắc Ninh và một số tỉnh thành trên cả nước, đầu năm 2012, Ban Dân vận Trung ương đã Ban hành hướng dẫn số 80-HD/BDVTW về việc “Thành lập và hoạt động của Tổ dân vận ở thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư”. Như vậy, việc thành lập Tổ dân vận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với công tác vận động quần chúng của Đảng trong tình hình mới.

 

Kết quả khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh uỷ tại 725 khu dân cư cho thấy: 90% số người được hỏi cho rằng Tổ dân vận ở khu dân cư đã thực hiện tốt nhiệm vụ nắm, phản ánh tình hình quần chúng nhân dân ở cơ sở, 71%  ý kiến cho rằng Tổ dân vận ở khu dân cư đã tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả tình hình quần chúng.

 

Ngô Phú
Top