Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 27/07/2012 - 09:33
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được các cấp Công đoàn thành phố Bắc Ninh quan tâm đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả đáng kể. Thông qua phong trào thi đua đã tạo nên sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần xây dựng thành phố Xanh-sạch-đẹp.

 
 
Từ mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2009 – 2012), hơn 200 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của mình, thu hút đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ tham gia như: phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả” trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào “Dạy tốt, học tốt” trong ngành Giáo dục - Đào tạo, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ thành phố phát động, đoàn viên lao động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo thêm việc làm mới cho hàng trăm lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã dần khắc phục tình trạng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất lạc hậu để cải thiện môi trường đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động…

Điển hình là Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. Với mục tiêu hoạt động xuyên suốt của đơn vị là xây dựng đô thị “Sáng- xanh- sạch- đẹp”, Công đoàn Công ty đã chủ động xây dựng, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với các hoạt động chuyên môn như: “Lao động giỏi”, “An toàn VSLĐ”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, giữ xe tốt, dùng xe bền… Qua các phong trào thi đua, cán bộ, CNVC-LĐ đã hưởng ứng tích cực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, nhiệm vụ quét, gom rác thải bảo đảm duy trì thường xuyên 2 ca/ngày theo giờ qui định. Công tác chăm sóc công viên, vườn hoa, cây xanh, bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vỉa hè, biển báo đảm bảo an toàn đã góp phần làm cho bộ mặt thành phố Bắc Ninh ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp được các cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành phố và nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính đã được cán bộ, viên chức tham gia có hiệu quả, gương mẫu thực hiện pháp lệnh công chức, góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian làm việc, tiết kiệm chi phí văn phòng…

Các tổ chức Công đoàn trong các cơ quan quản lý Nhà nước, hệ thống chính trị đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố hoạch định các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của địa phương, các chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế khai thác tiềm năng thế mạnh trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác cải cách cơ chế quản lý. Nhiều cơ quan đã triển khai thực hiện có hiệu quả bộ phận “Một cửa”, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân.

Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cũng triển khai phong trào xã hội hoá giáo dục, huy động nguồn lực phát triển cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giàu kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn. Thông qua cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm’’, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, giáo viên chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên về nhiều mặt, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng cao. Năm học 2011-2012, toàn thành phố có 186 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 32 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 11 giáo viên đạt giỏi xuất sắc. Chất lượng dạy và học được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi, nhiều tập thể, cán bộ giáo viên là những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.

Cùng với phong trào thi đua trong công tác và lao động sản xuất, hoạt động xã hội cũng được các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm 2012, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ nghèo và trẻ em nghèo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn thành phố phát động, nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ tham gia, đã giúp đỡ nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống để phấn đấu vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC- LĐ được LĐLĐ thành phố Bắc Ninh chú trọng đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong công cuộc đổi mới.

Thảo Nguyên
Top