Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/07/2012 - 08:55
Phát huy dân chủ, trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp hoàn thành tốt các chương trình đề ra
(Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa 17 của đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

* Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; tình hình, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả phân bổ dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

Xem xét báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và hoạt động công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình xét xử và thi hành án hình sự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về việc Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh.

* Xem xét thông qua các đề án, tờ trình của UBND tỉnh, gồm: Đề án đặt tên đường, tên phố thị xã Từ Sơn; quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quy định mức phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao; sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu tài chính và tiền thưởng trong các giải thi đấu thể thao.

* Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo các nội dung UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

* HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo luật định.

Kỳ họp sẽ dành thời gian cần thiết để đại biểu nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và thực hiện quyền chất vấn của các đại biểu HĐND, trả lời chất vấn của các cơ quan hữu quan và nghe ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình kỳ họp thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp. Tập trung xem xét một cách toàn diện, có cơ sở để đánh giá, phân tích sâu tình hình, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm về các hạn chế, yếu kém; đề xuất các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vừa thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát vừa tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2012 tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan báo cáo tại kỳ họp thực hiện việc cải tiến, đổi mới và tổ chức phục vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn bảo đảm ngắn gọn, cụ thể, có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị trong báo cáo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, của Trực HĐND tỉnh và qua tiếp xúc cử tri của đại biểu trước kỳ họp. Cũng trên tinh thần đó, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện việc báo cáo, trả lời cụ thể, trọng tâm và chất lượng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XVII.

Top