Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 18/06/2012 - 08:46
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”
Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Trường Đại học Chính trị phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”.

Nội dung thi gồm: Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay; Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihỉn, Chủ tịch Xuphanuvông và các lĩnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào Việt Nam; Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam-Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua; Những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn, củng cố phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt-Lào; Tầm quan trọng của việc giữ gìn phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới; Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết hữu nghị hai dân tộc Việt Nam-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Những cảm nghĩ về văn hóa, đất nước và con người Lào; Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hình thức thi gồm trả lời trắc nghiệm và viết tay (hoặc đánh máy). Với hình thức viết tay (hoặc đánh máy) trình bày trên khổ A4 dung lượng không quá 4.000 từ, không hạn chế việc sử dụng ảnh minh họa cho bài dự thi.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Nhà trường tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. 

Hoàng Công Vũ
Top