Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 18/06/2012 - 08:45
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Phát huy thành tích là 1 trong 200 tổ chức cơ sở đảng xuất sắc thuộc khối doanh nghiệp trong toàn quốc năm 2011. Bước vào năm 2012 mặc dù chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, song Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trước những thách thức cũng như cơ hội mới của sự phát triển nhanh chóng về công nghệ thông tin, Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh lãnh đạo đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, đồng thời đưa những sản phẩm, dich vu seo vụ mới đến với đông đảo khách hàng.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đơn vị đã đề ra chương trình công tác, Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, triển khai thực hiện Nghị quyết TW IV về “một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa… Trong đó, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề về: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới toàn diện các cơ chế nội bộ, tăng sức cạnh tranh của Viễn thông Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh; vận động 100% đảng viên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, từng bước nhân rộng thành phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo trong cán bộ, công nhân viên lao động…
 
 
Với những nỗ lực không ngừng, những tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động không nhỏ của thị trường viễn thông, công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, song Viễn thông Bắc Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục hiện đại hóa mạng lưới, đa dạng hóa các dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường. Kết quả doanh thu 6 tháng 2012 tăng 42% so cùng kỳ, phát triển 10.615 thuê bao.

Cùng với việc đầu tư, mở rộng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao tại các khu vực trung tâm, đô thị, khu công nghiệp, đơn vị còn ứng dụng hiệu quả chương trình tin học trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tạo dựng hình ảnh, thương hiệu VNPT Bắc Ninh trong lòng khách hàng.

Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh thường xuyên bám sát thực tiễn, định hướng, lãnh đạo các cơ sở đảng, ra Nghị quyết sát thực và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, Đảng bộ triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Đồng chí Bùi Thế Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết: Để sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao, Viễn thông Bắc Ninh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ then chốt. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể với từng nội dung, chuyên đề. Thông tin kịp thời các định hướng phát triển, phương án đổi mới của ngành, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt những chủ trương, định hướng của tỉnh, ngành về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, để cán bộ, công nhân lao động yên tâm công tác. Đảng viên đăng ký thi đua, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu.

 Đi cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh còn xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới viễn thông của đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, phê và tự phê trong sinh hoạt Đảng. Xây dựng và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. Đơn vị không cứng nhắc thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình sau 5 năm, mà có thể rút xuống còn từ 2-3 năm tùy vào từng trường hợp cụ thể và làm tốt việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công tác, nhất là trong môi trường hội nhập, cạnh tranh.

Bài, ảnh: Thái Uyên
Top