Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 15/06/2012 - 08:41
Bắc Ninh phấn đấu thực hiện tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2020
Thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở Bắc Ninh không ngừng được củng cố hoàn thiện về mọi mặt, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
bệnh cho trẻ tại tuyến y tế cơ sở

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, tổ chức bộ máy kiện toàn, đội ngũ cán bộ tăng cường, phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngày một nâng cao, 100% xã, phường, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt Chuẩn quốc gia Y tế, là một trong 7 tỉnh có 100% số xã đạt Chuẩn quốc gia Y tế xã giai đoạn 2001 - 2010 (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang).

Ngay trong năm đầu triển khai, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đưa việc thực hiện Chỉ thị 06 và phấn đấu đạt chuẩn  quốc gia về Y tế là một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội mà địa phương tập trung thực hiện. Sở Y tế Bắc Ninh - cơ quan thường trực Ban CSBVSKND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương rà soát đánh giá thực trạng theo bảng điểm Chuẩn quốc gia về y tế xã, làm thủ tục đăng ký theo qui trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Một số đơn vị tuyến tỉnh như Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm CSSKSS, Bệnh viện YHCT… căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phân công đồng hành, hỗ trợ các địa phương phấn đấu thực hiện chuẩn. Trung tâm CSSKSS tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi/cân nặng giảm còn 15,4%, 100% bà mẹ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí về 3 công trình vệ sinh, chương trình mục tiêu quốc gia. Bệnh viện Điều dưỡng-PHCN triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, quản lý sức khoẻ người cao tuổi, người tàn tật…

Từng năm, UBND - Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW và chuẩn quốc gia y tế xã. Cuối năm, Ban chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, xét duyệt đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận chuẩn. UBND tỉnh thành lập đoàn phúc tra để có kết quả chính xác, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận chuẩn Quốc gia y tế cho các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chuẩn quốc gia về Y tế xã, toàn tỉnh đã điều động hàng trăm lượt bác sĩ tăng cường cho y tế tuyến , góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thu hút người bệnh đến trạm y tế, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Các đơn vị tuyến tỉnh tăng cường cán bộ cho y tế tuyến huyện với các chuyên khoa còn thiếu, yếu theo hình thức đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc, giúp phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng dich vu seo vụ cho các đơn vị tuyến dưới.

Trong giai đoạn này, bằng nhiều nguồn vốn (địa phương, Trung ương, Trái phiếu Chính phủ), ngành Y tế đầu tư gần 213 tỷ đồng hoàn thiện bệnh viện Từ Sơn và Gia Bình, xây mới bệnh viện Tiên Du và Quế Võ, nâng cấp các bệnh viện Lương Tài, Thuận Thành, Yên Phong và Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Theo thống kê, các xã đầu tư hơn 70,4 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Trạm Y tế đạt chuẩn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện Chuẩn quốc gia y tế xã thời gian qua còn khá nhiều tồn tại, hạn chế. Một số địa phương khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia y tế xã chưa đánh giá đầy đủ thực trạng, đặc thù địa phương, biện pháp thực hiện phân công trách nhiệm chưa rõ ràng, kế hoạch thực hiện thiếu các nguồn lực đảm bảo và tính khả thi.

Tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Trạm Y tế một vài địa phương còn chậm, hoạt động sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị duy trì chuẩn chưa thường xuyên. Tỷ lệ người dân hiểu biết về kiến thức thực hành chăm sóc sức khoẻ thiết yếu chưa cao, đáng chú ý là số hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh và xử lý rác, phân gia súc hợp vệ sinh khu vực nông thôn còn thấp. Cơ sở hạ tầng Trạm Y tế mới chỉ đạt Chuẩn giai đoạn 2001 – 2010 nhưng còn chưa đạt Chuẩn giai đoạn 2011 – 2020.

Tiếp tục thực hiện các nội dung Chỉ thị 06 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 05 - TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Quyết định số 3447/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, mục tiêu đến năm 2018 toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân quán triệt và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo CSSKND các cấp, đưa thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế vào Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm; Tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng số người tham gia BHYT đạt trên 70%, nâng số hộ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh lên 90% ở thành thị và 75% ở nông thôn; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố, bổ sung biên chế đội ngũ cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn, khu phố đủ theo định mức và cơ cấu; Đầu tư nâng cấp, kiên cố hoá 94 trạm y tế, phấn đấu đến 2015, 100% số trạm y tế được kiên cố hoá, bảo đảm 70% số trang thiết bị theo danh mục, trong đó có máy điện tim, máy siêu âm, máy đo đường huyết; Ưu tiên đào tạo bác sĩ là định biên công tác tại các trạm y tế, có cam kết phục vụ lâu dài tại địa phương khi ra trường, phấn đấu đến hết năm 2013 toàn tỉnh có 100% số xã có bác sĩ là biên chế của trạm

Ngọc Duyệt
Top