Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 25/05/2012 - 08:37
Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có 54 cán bộ, hội viên, 7 Hội cơ sở, đảm nhận nhiều mặt công tác khác nhau. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác phụ nữ và phong trào thi đua xây dựng Hội vững mạnh xuất sắc và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trung úy Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Mặc dù thu nhập và đời sống của chị em là quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng còn khó khăn, nhưng chị em đã luôn học tập tấm gương đạo đức của Bác trở thành những hành động, việc làm thiết thực cụ thể hằng ngày bằng sự đồng cảm sâu sắc và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người khác. Hội Phụ nữ thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo sắp xếp để chị em làm việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nguyện vọng, tạo điều kiện cho chị em ổn định tư tưởng, yên tâm công tác”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được gắn liền với việc vận động đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ hiểu biết, tạo chuyển biến trong nhận thức đến thay đổi hành vi và từng bước xây dựng được ý thức về sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quân đội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng với tuyên truyền giáo dục, Hội đã phối hợp với Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị tham gia nhiều hình thức sinh hoạt bổ ích như: tổ chức giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, Luật Bình đẳng giới… Các tổ phụ nữ tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức cho từng hội viên đăng ký thực hiện những nội dung thi đua.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, các hội viên đã ra sức chăm lo, xây dựng gia đình với tiêu chí “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; khắc phục mọi khó khăn để ổn định cuộc sống gia đình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Mai Hoàng Hanh
Top