Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/05/2012 - 08:30
Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong công tác thi hành án dân sự
Ngày 15-5, đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã có buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn-Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp trong công tác thi hành án dân sự theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW (ngày 2-6-2005) của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về lượng việc và tiền tăng cao, việc xử lý phân loại án đạt kết quả tốt, tỷ lệ án tồn đọng giảm. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan tư pháp và các ban ngành liên quan được tiến hành chặt chẽ, tăng cường. Bên cạnh đó, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, nhất là công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ nhiệm vụ chuyên môn theo Chương trình cải cách tư pháp của Đảng.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những tháng đầu năm 2012, lượng việc và tiền phải thi hành tăng cao, tính chất ngày càng phức tạp; lực lượng công chức thi hành án còn mỏng, năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ còn hạn chế; chế độ, chính sách về công tác thi hành án dân sự chưa hợp lý, chưa tương xứng với công việc…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn- Sỹ đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành thi hành án dân sự khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; nhanh chóng triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU (ngày 19-4-2012) của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ về lượng việc và tiền, giảm án tồn đọng, làm chuyển biến căn bản công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Yến Minh
Top