Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/05/2012 - 09:09
Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội
Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”. Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, SSCĐ gắn với thực hiện xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội.

Năm 2012, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh xác định: Xây dựng môi trường văn hoá trong đơn vị, trước hết phải xây dựng con người văn hoá, lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử văn minh lịch sự giữa cấp trên - cấp dưới, quan hệ đồng chí - đồng đội đúng mực, thắt chặt mối đoàn kết quân - dân. Chủ động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với nhân dân trên địa bàn đóng quân, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương tặng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo các thiết chế văn hoá: Duy trì thư viện, nhà văn hoá, phòng truyền thống ở cơ quan; tủ sách, phòng đọc ở các đơn vị, Ban CHQS huyện, thị, thành phố. Vừa qua, thư viện Bộ CHQS tỉnh đã luân chuyển trên 12.300 đầu sách, báo, tạp chí phục vụ hàng nghìn lượt người đọc, tổ chức chiếu phim tài liệu, phóng sự, phim truyện với chủ đề chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc ở các phân đội trực thuộc.

Các đơn vị đã chủ động khai thác nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, sửa sang doanh trại. Đến nay, 100% các đơn vị bảo đảm đủ hệ thống nhà làm việc, nhà ở, nhà xe, nhà kho vật chất, có sân bãi luyện tập, sân bóng đá, bóng chuyền, đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của cán bộ, chiến sỹ. Hệ thống bồn hoa, cây cảnh, khẩu hiệu và bảng tin, panô, áp pích luôn được tu sửa làm mới, tạo nên cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”  phong phú, nhiều chủng loại.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, không cờ bạc, số đề, uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công cộng... 100% cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng không mắc tệ nạn xã hội. 

Đại tá Nguyễn Khắc Khoát, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian tới, cơ quan chính trị tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, vận dụng sáng tạo nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thực tế ở các đơn vị, trọng tâm vào đơn vị cơ sở. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cấp, mọi tổ chức, mọi cán bộ, chiến sỹ, trong đơn vị, đặc biệt là cấp uỷ, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chính trị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục tiêu và tính chất của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa; đồng thời giáo dục, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những hạt nhân văn hoá, tổ công tác phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ trong quản lý, giáo dục bộ đội về lĩnh vực văn hoá - văn nghệ. Đến nay, cuộc vận động đã đi vào thực tiễn, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó, yêu mến đơn vị.


Mai Hoàng Hanh
Top