Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 26/04/2012 - 16:02
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày 26-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban với các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy trực thuộc (ĐUTT) nhằm đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai nhiệm vụ đến hết năm 2012. Các đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo; Ngô Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

 

 Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

Năm qua, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tích cực triển khai, chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể: việc tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ theo tinh thần của Bộ chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư được gắn với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND 17 của HĐND tỉnh Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 12/12 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện xong việc phân công nhiệm vụ trong cấp uỷ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, thành lập Bộ phận giúp việc cấp uỷ, ban hành quy chế và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

100% các Đảng bộ đang chỉ đạo triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần tác phẩm “Tự chỉ trích” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các gương điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2012, thống nhất thực hiện 4 nhiệm vụ chủ yếu: Cấp uỷ các cấp tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trọng việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước hết là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị phải có kế hoạch cụ thể; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo gương Bác;  Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở, cấp huyện, ĐUTT chọn một việc còn nổi cộm, bức xúc để giải quyết, khắc phục xong trong năm 2012.

 Phát hiểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và tán thành cao với những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp uỷ các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, song mỗi cơ quan, đơn vị phải chọn được một việc làm có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giao ban hàng quý ở các cấp để phản ánh việc tổ chức thực hiện, qua đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Lưu Hằng
Top