Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 17/04/2012 - 08:30
Toàn tỉnh: 3 tháng, hơn 1300 trường hợp tai nạn thương tích
Thống kê tai nạn thương tích 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.305 trường hợp, tử vong 5 ca, chiếm tỷ lệ 0,38%.

 

 Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

 

Quý I, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động – Môi trường và Giám định Y khoa Bắc Ninh phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra 30 doanh nghiệp. Kết quả: 8 doanh nghiệp có cán bộ y tế, chiếm 26,6%; 6 doanh nghiệp thực hiện khám sức khoẻ đinh kỳ cho người lao động, đạt 20%; 16,6% doanh nghiệp tổ chức đo môi trường lao động và lập hồ sơ vệ sinh lao động; 13,3% doanh nghiệp thành lập đội sơ cấp cứu; 16,6% có sổ theo dõi tình hình nghỉ ốm của công nhân…

Đơn vị khám bệnh nghề nghiệp cho 2 cơ sở gồm 265 công nhân, phát hiện 3 trường hợp điếc nghề nghiệp; đo môi trường lao động cho 5 doanh nghiệp (tổng số 1.246 mẫu), số mẫu vượt tiêu chuẩn là 136/1.246 chiếm 10,9% (chủ yếu là yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, lưu chuyển không khí, ồn và bụi).

Ngọc Duyệt
Top