Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/04/2012 - 08:50
Làm gì để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh?
Những năm qua, công tác Dân số và kế hoạch hoá gia đình của tỉnh đạt một số kết quả quan trọng, tỷ lệ sinh hàng năm giảm khoảng 0,2%0, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 2,33 con xuống còn 2,26 con, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên hàng năm giảm từ 0,5%- 1%..., chất lượng dân số về thể lực, trí tuệ, tinh thần từng bước được cải thiện. Kết quả thực hiện chính sách DS-KHHGĐ góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
bệnh viện cũng như phòng khám tư. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới, lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả mất cân bằng giới khi sinh nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với sinh đẻ theo qui luật tự nhiên. Việc tuyên truyền được áp dụng không những đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mà còn với các cán bộ y tế nói chung và cán bộ làm công tác siêu âm, xét nghiệm, tư vấn, nạo thai nói riêng, bởi họ trực tiếp và gián tiếp tham gia vào việc làm mất cân bằng giới tính.  Mục đích tuyên truyền để người dân tự giác chấp nhận quy mô gia đình nhỏ, “gái hay trai chỉ hai là đủ”.

Tuy nhiên, cũng theo bà Hồ Xuân, giải quyết vấn đề này không thể một sớm một chiều hay bằng biện pháp đơn lẻ nào mà phải có sự lồng ghép của nhiều chương trình, sự “vào cuộc” nhiều cấp, nhiều ngành và kiên trì với giải pháp quan trọng là tuyên truyền vận động thay đổi hành vi của cộng đồng, kết hợp tăng cường quản lý Nhà nước bằng các biện pháp hành chính. Nhưng có lẽ, trước khi có các chính sách, đối tượng cần được "giác ngộ" mạnh mẽ chính là người cao tuổi trong xã hội và sau nữa là vị thành niên và thanh niên – đối tượng “tiềm năng”. Bởi chỉ khi họ hiểu, chia sẻ, cảm thông với người phụ nữ, thì gánh nặng sinh con trai theo ý muốn mới có thể bớt đè nặng lên vai người phụ nữ…

Gia Bảo
Top