Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 06/04/2012 - 16:28
Hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ngày 6-4, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước và Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo một số cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Đánh giá chưa đầy đủ của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đến nay cả nước có 25.631 đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ tài chính (đạt 96,7%), trong đó 845 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm hoạt động, 10.431 đơn vị sự nghiệp bảo đảm một phần chi phí hoạt động và 14.355 đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. Đối với cơ quan Nhà nước, báo cáo của liên Bộ Tài chính- Nội vụ cho thấy hầu hết các Bộ và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao chế độ tự chủ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, huyện…    trong đó một số tỉnh như: Bình Dương, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai giao thực hiện chế độ tự chủ cho 100% số xã, phường.

Theo báo cáo do Sở Tài chính Bắc Ninh trình bày tại hội nghị trực tuyến, toàn tỉnh có 184/331 cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh đã được giao quyền tự chủ về tài chính, trong đó 50/56 đơn vị cấp tỉnh đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, quản lí tài sản, cơ bản các đơn vị cấp huyện đã triển khai thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh có 432 đơn vị (chiếm 100% đơn vị sự nghiệp trên địa bàn) được cơ quan tài chính phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trong đó 5 đơn vị tự bảo đảm kinh phí, 91 đơn vị bảo đảm một phần kinh phí, 334 đơn vị do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ. Nhìn chung, qua triển khai  hai Nghị định 130/2005/NĐ-CP và 43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần tiết kiệm đáng kể biên chế, ngân sách, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động.

Nguyễn Tuấn
Top