Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 05/04/2012 - 16:31
Phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển (2007-2012)
Ngày 5-4, phường Võ Cường tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển (2007-2012).

Được nâng cấp từ xã lên phường theo Nghị định số 60/2007/NĐ-CP ngày 9-4-2007 của Chính phủ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song 5 năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Võ Cường cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng bộ phường đã tập trung lãnh  chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, giải quyết việc làm cho nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển đô thị …  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,3% (năm 2011).

Công tác giáo dục, y tế , hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đầu tư. Toàn phường hiện có 4/6 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được duy trì hiệu quả hàng năm với  hơn 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, gần 50% khu phố đạt khu phố văn hóa. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên được quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu lực điều hành quản lý từ phường đến các khu, chú trọng cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa…

Thời gian tới, phường Võ Cường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy phường lựa chọn việc triển khai các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết về công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bổ sung việc thực hiện các chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động và quan tâm chăm lo người có công ,các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội.

Thảo Nguyên
Top