Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 04/04/2012 - 15:50
Giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố
Sáng 4-4, tại Tiên Du, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá việc thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2012. Ông Nguyễn Bá Toan, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì (ảnh).
 
Quý I, Thường trực HĐND tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Việc tổ chức các kỳ họp đảm bảo quy định của pháp luật. Công tác giám sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân và các Nghị quyết của HĐND. Việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được quan tâm, chú trọng…
Quý II, Thường trực HĐND tỉnh tập trung tổ chức tốt Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), chuẩn bị  nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; tiếp tục giám sát việc thực thi pháp luật, tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh… Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND cấp mình ban hành…

Cũng tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã phản ánh một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời mong muốn tỉnh sớm triển khai tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện, xã; sớm có văn bản hướng dẫn và triển khai một số nội dung công việc để các nghị quyết của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Vân Giang – Xuân Me
Top