Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 01/04/2012 - 10:19
Công trình nâng cấp, cải tạo vườn cò Đông Xuyên đạt 90% khối lượng
Sau hơn 6 tháng thi công, công trình cải tạo và nâng cấp vườn cò Đông Xuyên (xã Đông Tiến, Yên Phong) đạt 90% về khối lượng xây lắp: đào đắp đất và mương dẫn điều hòa nước trong hồ; xây dựng tường kè 4 đảo tre và đường mốc ranh giới vườn cò...
Các đảo tre được xây tường kè để trồng tre, đắp đất bổ sung.
 
Để không ảnh hưởng đến không gian sống của đàn cò, đơn vị thi công chủ yếu sử dụng phương pháp xây lắp thủ công và bố trí thời gian triển khai phù hợp với quy luật kiếm ăn của cò.

Các cựu chiến binh thôn Đông Tiến phối hợp cùng nhà thầu xây dựng trồng 3000 gốc tre lên các đảo và các bờ lũy mới. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và trả lại diện tích mặt nước của vườn cò cho nhân dân địa phương thả cá vào đầu tháng 4 – 2012.

Tin, ảnh: Đức Anh
Top