Bao dien tu Bac Ninh
Thứ bẩy, 24/03/2012 - 16:27
Diễn văn phát động thi đua của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh
15 năm qua, kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

   

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến phát động chương trình thi đua.

 
Phát huy những thành tích đã đạt được 15 năm qua, nhân dịp kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh với niềm vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tạo động lực mới trong phong trào thi đua và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ cố Tổng Bí thư của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 với mục tiêu:

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi tiềm năng và lợi thế của địa phương, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu đó là:

1. Làm tốt công tác rà soát, xây dựng, quản lý quy hoạch chung và từng ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thúc đẩy chuyển dich vu seo cơ cấu trong từng ngành theo hướng bền vững và hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, coi đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế địa phương. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thu hút đầu tư, kinh doanh dịch vụ. Không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để tái cấu trúc nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt 5 mục tiêu ưu tiên và 3 nhiệm vụ tập trung; các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Nâng cao chất lượng thực chất và hiệu quả giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các cấp học, ngành học. Nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đào tạo nghề phù hợp với như cầu của các doanh nghiệp và xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và đời sống. Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; quản lý chặt chẽ đất đai, khai thác cát sỏi lòng sông.

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh - truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn phát huy các di sản văn hoá. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về quy định một số Điều thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện. Triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người  lao động. Triển khai tích cực các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, 65 năm ngày thương binh liệt sỹ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính. Mở rộng và nâng cao chất lượng cơ chế một cửa liên thông và một cửa liên thông hiện đại, tăng tính công khai minh bạch. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công, phân nhiệm rõ ràng cụ thể, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, quân sự địa phương, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.

5. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Gắn việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đăng ký và làm theo tấm gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng TSVM, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

 Để Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2012 và những năm tiếp theo, trước mắt đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từng năm góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

 

Top