Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 23/03/2012 - 15:58
Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trung học
Ngày 23-3, Sở GD-ĐT triệu tập các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trung học tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2011-2015.
Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trung học là công việc được toàn ngành triển khai tích cực trong những năm qua. Từ việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh, biểu dương các điển hình tiên tiến đến việc ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định học đường, vi phạm pháp luật của học sinh.
 

Giờ học môn Giáo dục công dân của cô, trò lớp 12 chuyên Sử - Địa, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Thời gian gần đây, trước những ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, nhất là Internet đã và đang tác động xấu đến một bộ phận không nhỏ học sinh phổ thông cả nước nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Tại Bắc Ninh đã phát hiện không ít học sinh ham chơi Game đến mức quên ăn, bỏ học, nhiều học sinh sớm bị tác động bởi lối sống hưởng thụ nhưng gia đình không có điều kiện đã sớm sa vào trộm cắp, lừa đảo để có tiền. Nguy hại nhất là hiện tượng bạo lực học đường đang ngày càng diễn biến phức tạp để lại nhiều nỗi đau cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Trước nhiều vấn đề cấp bách đặt ra, Sở GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc thống nhất thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức pháp luật trong các nhà trường, ngăn chặn nhằm giảm thiểu từng bước chấm dứt nạn bạo lực học đường, cụ thể là: Chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Quan tâm xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng sống cho học sinh và có thông tin thường xuyên về từng đối tượng cụ thể.

Các cấp quản lý giáo dục phải thường xuyên kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống trong đơn vị, coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua của các cá nhân, tập thể. Cơ sở nào để xảy ra các hiện tượng học sinh vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật thì người đứng đầu phải là chủ thể chính chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra.

T.T
Top