Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2012 - 11:09
Công tác quốc phòng địa phương ở thị xã Từ Sơn
Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn đã làm tốt công tác tham mưu “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh” góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, thị xã Từ Sơn tổ chức quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác quốc phòng an ninh, triển khai đồng bộ các các văn bản của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; chỉ đạo thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Pháp lệnh Dự bị động viên…

Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục được xác định có tính chất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, đối tượng theo Nghị định 116; phối hợp giảng dạy các chuyên đề về quốc phòng an ninh cho các đối tượng là HS-SV trên toàn địa bàn.

Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, tạo được thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Điều đáng nói là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thị xã đặc biệt coi trọng việc gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm chính sách, an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực QP-AN đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dich vu seo tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ mới; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị - TTATXH được giữ vững, thế và lực của khu vực phòng thủ được tăng cường...

Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm. Lực lượng thường trực được kiện toàn tổ chức biên chế đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Lực lượng DQTV được xây dựng theo đúng luật, đảm bảo tinh gọn, rộng khắp. Toàn thị xã xây dựng được 32 cơ sở DQTV, trong đó đảng viên đạt 18,5%, đoàn viên trên 81%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai thực hiện đúng luật, đúng quy trình.

TX đã làm tốt công tác khám tuyển NVQS đảm bảo chất lượng với 197 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng trong thanh niên nhập ngũ được tăng lên một bước. Công tác tập huấn, huấn luyện đã có bước đổi mới về nội dung, phương pháp. Trong diễn tập đã kết hợp với công tác dân vận, xây dựng, nâng cấp các công trình KT- XH phục vụ dân sinh.

Đảng bộ Quân sự TX thường xuyên được quan tâm, chăm lo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD; thường xuyên đảm bảo tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho KVPT, góp phần tăng cường và củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, thúc đẩy phát triển KT- XH của thị xã.

Với những nỗ lực và sự quyết tâm, trong những năm qua, thị xã Từ Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thanh Mai
Top