Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 28/02/2012 - 08:58
Tập trung nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và quân đội về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đổi mới phương pháp chỉ đạo, diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão đạt 100% chỉ tiêu.

Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2011.

 
Lực lượng quân sự tỉnh phối hợp hiệu quả với công an nắm chắc tình hình, nhất là tình hình an ninh nông thôn, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các hội nghị, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, pháp lệnh, nghị định của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh được tổ chức tốt, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp được kiện toàn và phát huy vai trò tích cực, chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt 100% kế hoạch.
 
Lực lượng dân quân tỉnh tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm 2010.

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo. Nội dung, phương pháp giáo dục QP- AN sát với từng đối tượng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tạo ổn định cho phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố QP- AN, xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, những năm qua, LLQS tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác QP- QSĐP. Hàng năm, Đảng bộ Quân sự tỉnh đều đạt TSVM tiêu biểu; cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn VMTD. 15 năm qua, Bộ CHQS tỉnh được nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, Ba), Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 14 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh; đạt nhiều giải cao trong các hội thao, hội thi cấp Quân khu và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Top