Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 23/02/2012 - 16:31
Thuận Thành: Triển khai các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
Ngày 22 - 2, UBND huyện Thuận Thành tổ chức báo cáo tổng hợp tình hình dịch cúm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; đồng thời sơ kết một năm triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) và ánh giá tiến độ sản xuất vụ xuân 2012.

*Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ phòng chống dich vu seo bệnh động vật huyện chủ động triển khai các biện pháp:  cử cán bộ giám sát tình hình dịch động vật huyện chủ động triển khai các biện pháp:  cử cán bộ giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tập huấn kỹ thuật, cách phát hiện và phòng chống dịch; hướng dẫn người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (tiêm phòng bổ sung 137.000 liều vắc xin cho đàn lợn và gia cầm); cấp hóa chất  các địa phương thực hiện công tác khử trùng tiêu độc (khoảng 2 triệu m2); tăng cường kiểm dịch, vệ sinh thú y tạ,i các chợ, điểm buôn bán; phát động 100% các địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường … Vì vậy, dịch bệnh trên đàn vật nuôi ổn định, các bệnh thông thường được phát hiện, khoang vùng, điều trị kịp thời.

 

Khử trùng, tiêu độc tại xã Đại Đồng Thành

 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện triển khai một số giải pháp phòng chống trong thời gian tới: thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch cúm giá cầm để người dân chủ động phòng, tránh tư tưởng chủ quan; thực hiện kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tăng cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện chăn nuôi xa khu dân cư, theo hướng an toàn sinh học; giám sát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là những địa bàn giáp ranh…

*Sau 1 năm thực hiện, xã điểm An Bình còn 3 tiêu chí (thu nhập bình quân đầu người, giao thông, thủy lợi) chưa đạt tiêu chí NTM. Địa phương triển khai 55 hạng mục công trình hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí đầu tư hơn 102 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành 36 hạng mục công trình, đang thi công 11 hạng mục và khảo sát thiết kế 8 hạng mục công trình. Đối với các xã khác, có 16/16 địa phương được phê duyệt đề án xây dựng NTM, 5/16 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM của các địa phương còn chậm; công tác chỉ đạo, điều hành của Ban quản lý xây dựng NTM các xã chưa quyết liệt; việc tham gia, đóng góp của người dân địa phương còn hạn chế; một số xã chưa sâu sát trong công tác lập đồ án quy hoạch…

Năm 2012, huyện yêu cầu xã điểm An Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, tăng cường vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng NTM; chọn xã Song Hồ là địa phương tiếp theo thực hiện xây dựng NTM; những xã khác phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo đề án được phê duyệt; các phòng chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện đề án…
Nông dân thôn Lạc thổ Bắc, thị trấn Hồ kiểm tra tốc độ phát triển của mạ
 
*Tính đến 21 – 2, toàn huyện gieo được 559,6 ha mạ xuân, 100% diện tích trà xuân muộn, trong đó, che phủ nilon 495 ha, đạt 88%; gieo thẳng 30,5 ha tại thị trấn Hồ. Do thời tiết rét đậm kéo dài nên mạ sinh trưởng, phát triển chậm, dự kiến, từ ngày 25- 2 các xã Đại Đồng Thành, Mão Điền, Gia Đông, Hà Mãn, Ninh Xá, Xuân Lâm… bắt đầu cấy.  Đến nay, công tác đổ ải đạt 4.800 ha (96% kế hoạch), làm đất 4.045 ha (đạt 74% kế hoạch); gieo trồng 650 ha cây rau vụ xuân, đạt 92,8% kế hoạch, trong đó lớn nhất là diện tích cây ngô và lạc.

Trong thời gian tiếp theo, tùy điều kiện thời tiết, huyện chỉ đạo các xã cần mở dần nilon cho mạ trước khi cấy 3 - 4 ngày để cây thích nghi với môi trường, sinh trưởng tốt; đôn đốc nhân dân chôn, trữ nước, tập trung nhân lực, phương tiện làm đất sớm, phấn đấu cơ bản cấy xong đến ngày 5 – 3; hướng dẫn nhân dân bón phân lót, cân đối NPK theo đúng quy trình để lúa phát triển cho năng suất cao; gieo trồng các loại cây rau màu xuân trong khung thời vụ…

Tin, ảnh: Đức Anh
Top