Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/02/2012 - 15:33
17.158 lao động nông thôn được đào tạo nghề
Ngày 22-2, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng kết công tác đào nghề năm 2011, đề ra nhiệm vụ năm 2012 và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT). Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) dự.
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục dạy nghề trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đào tạo nghề LĐNT.
 
Ngành thường xuyên khảo sát, thống kê lực lượng lao động và nhu cầu lao động để có cơ sở mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với thị trường lao động, đồng thời quy hoạch mạng lưới dạy nghề lên 51 cơ sở. Năm 2011 đào tạo 1.382 lao động trình độ cao đẳng; 1.840 trung cấp và 25.109 sơ cấp. Đến nay 8/8 các huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm dậy nghề. Số cơ sở dạy nghề tăng hàng năm cùng với việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, quy mô đào tạo, vấn đề tuyển sinh học nghề ngày càng được quan tâm đúng với nhu cầu của người lao động và yêu cầu thực tế. Năm 2011, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,5% và lao động qua đào tạo nghề là 33,6%.

Riêng khu vực LĐNT, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh huy động nhiều nguồn lực, tạo điều kiện mở rộng quy mô, nâng cao chất hệ thống cơ sở dạy nghề. Qua công tác khảo sát nhu cầu học nghề của LĐNT đã xác định được nhiều nghề cơ bản, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế ở từng địa phương bao gồm các nhóm nghề: nông-ngư nghiệp; công nghiệp-TTCN, xây dựng; thương mại, dich vu seo vụ...Từ đó huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể xã hội giúp việc đào tạo nghề phủ rộng tới tận xóm, làng và cho nhiều đối tượng khác nhau.

Năm 2012, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phát triển thêm 3 cơ sở dạy nghề. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 51%, lao động qua đào tạo nghề lên 36,5%. Thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020. Dự kiến năm nay đào tạo 12.000 LĐNT.

Sau 2 năm (2010-2011) thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho LĐNT, Bắc Ninh đã tổ chức 571 lớp đào tạo nghề, trong đó nông nghiệp 228 lớp; làng nghề 85 lớp và công nghiệp, dịch vụ 258 lớp với tổng số 17.158 người được hỗ trợ học nghề, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 70%. Kết quả này góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp, giúp nông dân chuyển đổi nghề, tạo thêm nghề mới, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Công tác dạy nghề cho LĐNT mới tập trung vào các mô hình thí điểm; việc đào tạo mở rộng ở các địa phương còn một số hạn chế như đào tạo nghề chưa phù hợp nhu cầu, điều kiện của người học và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; chương trình dạy nghề chưa được cập nhật, chỉnh sửa thường xuyên; đối tượng tham gia học nghề chủ yếu ở độ tuổi trung niên; tính bền vững của các sản phẩm sau đào tạo chưa cao...

Những năm tới, Bắc Ninh tiếp tục tăng cường năng lực cho các cơ sở tham gia dạy nghề cho LĐNT, nhân rộng các mô hình thí điểm và tiếp tục thí điểm một số mô hình đào tạo mới…Trên cơ sở đó, ngành đề xuất tăng cường hỗ trợ kinh phí cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình dạy nghề; nâng mức chi cho công tác quản lý lớp học lên 10% tổng kinh phí; bổ sung biên chế giáo viên cho 8 trường, trung tâm dạy nghề cấp huyện...

Vũ Thắng
Top