Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 20/02/2012 - 09:04
Cần tăng cường giáo dục pháp luật theo yêu cầu của thanh thiếu niên
Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sự thiếu kiến thức, hiểu biết về pháp luật, ý thức chấp hành luật kém trong một bộ phận giới trẻ là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành động phạm pháp.

Sự việc đau lòng xảy ra tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài mà thủ phạm chính là một em học sinh lớp 8 chỉ vì muốn lấy được chiếc xe đạp của bạn mà đã ra tay giết người bạn nhỏ tuổi hơn mình một cách dã man, độc ác (vụ việc vừa được Báo Bắc Ninh đăng tải) là một trong những ví dụ điển hình.

Hiện nay, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên trong các ngành, các cấp còn gặp rất nhiều hạn chế, nhiều khi chỉ phó thác cho gia đình và nhà trường, vì vậy sự quan tâm và đầu tư cho công tác này vẫn chưa được đảm bảo, chưa có sự phối hợp đồng bộ, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan chức năng liên quan dẫn đến hạn chế hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên nghèo nàn cả về hình thức lẫn nội dung thực hiện.
Ví dụ việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, hầu hết các em học sinh hiện chỉ tiếp thu những khái niệm về luật pháp, các quy định, quy tắc ứng xử… thông qua các tiết học giáo dục công dân khô cứng, nhàm chán, không tạo được sự hứng thú cho các em. Ở cơ sở, việc tuyên truyền cho thanh thiếu niên chỉ dựa vào các tổ chức Đoàn thanh niên còn mang tính phong trào, chưa đi sâu vào những nội dung thiết thực mà thanh, thiếu niên cần.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở chưa chặt chẽ, còn chồng chéo, mang nặng tính sự vụ, hình thức, chưa có kế hoạch giám sát cụ thể, rõ ràng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các phường, xã hầu hết là kiêm nhiệm, năng lực, trình độ còn không ít hạn chế, việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này không thường xuyên, thiếu cơ bản nên đôi lúc việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia các buổi, đợt triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao…

Nhận thức rõ thực trạng trên, trong những năm qua, nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên trong tỉnh ta đã được chú trọng bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015. Với các nội dung cụ thể như: Khảo sát nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh thiếu niên trong tỉnh.

Xác định nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp, xây dựng các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề cho thanh thiếu niên theo từng nhóm đối tượng: thanh thiếu niên  tự do, sinh sống lao động tại địa bàn cư trú, thanh thiếu niên trong trường học, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn, tổ chức lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên... Phấn đấu có 100% số thanh, thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, học tập phù hợp với lứa tuổi của các em; 80% số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng, 70% số cán bộ Đoàn, Đội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật…

Tuy nhiên, để có thể đạt được những kết quả như mong muốn, công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên cần nhận được sự quan tâm, đầu tư và tham gia tích cực, chủ động của toàn xã hội. Các hoạt động liên quan công tác này cần được triển khai thực chất, có kế hoạch riêng và điều quan trọng nhất trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là phải trang bị những gì họ cần, phải theo yêu cầu của thanh thiếu niên chứ không phải làm một cách máy móc, hình thức.

Bài, ảnh: Yến Minh
Top