Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 01/02/2012 - 10:26
Hội Phụ nữ Đại Đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhận thức rõ điều đó nên Hội LHPN xã Đại Đồng, Tiên Du đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau nhằm chuyển tải các thông tin về pháp luật tới mỗi hội viên, phụ nữ.

Hàng năm Hội đã xây dựng chương trình công tác gắn chỉ tiêu thi đua vào các nội dung tuyên truyền để các chi hội, tổ phụ nữ căn cứ vào chương trình, chỉ tiêu thi đua để thực hiện.

Những năm qua Hội LHPN xã đã xây dựng được nhiều mô hình để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đồng thời cũng là điều kiện để hội thông tin, phổ biến được những nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong 5 năm qua Hội đã thành lập được 6 mô hình CLB như: câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, hàng năm các CLB tổ chức sinh hoạt đều đặn, ngoài các nội dung sinh hoạt của hội các CLB đều tập trung vào tuyên truyền các luật để cho chị em hiểu và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Cụ thể tuyên truyền được 5 buổi về Luật Hôn nhân gia đình, 8 buổi Luật Bình đẳng giới, 6 buổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật Đất đai, những quy định của nhà nước khi thu hồi đất như Nghị định 84, Nghị định 69 của Chính phủ về các chế độ chính sách của người dân khi bồi thường đất nông nghiệp sang công nghiệp, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên năm 2008 địa phương đã chuyển 150 ha đất nông nghiệp sang công nghiệp cho dự án ViSip Bắc Ninh, nhân dân đã vui vẻ nhận tiền đền bù không có khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ngoài ra đối với CLB nữ thanh niên hội tập trung tuyên truyền, phổ biến các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để từ đó các em có kiến thức tránh xa các loại tệ nạn xã hội nhất là tệ ma tuý hiện nay.

Để nội dung tuyên truyền phong phú, dễ hiểu và thu hút được mọi người tham gia, Hội LHPN xã đã tổ chức được 2 buổi “Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông” và “Hội thi tìm hiểu nghị quyết 09 của Chính phủ và chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”. Tổ chức 5 buổi bằng hình thức sinh hoạt sân khấu hoá ngoài trời, đây là hình thức thu hút được đông đảo người tham gia nhất và đây cũng là hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả nhất thông qua các tiểu phẩm, bài hát tự biên, các bài thơ được các nghệ sỹ không chuyên là những hội viên, PN ở các chi hội tự sáng tác và trình diễn tại nhà văn hoá các thôn với những nội dung tuyên truyền về phòng, chống buôn bán PN - Trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình phù hợp với tình hình thực tế, được đông đảo quần chúng nhân dân tới xem và cổ vũ.

Bên cạnh những hoạt động trên, Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp với các ngành để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội tại địa phương; Hội PN luôn là thành viên tích cực trong việc tuyên truyền vận động hội viên cùng tham ra thực hiện. Với sự kết hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nên công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của Hội trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, từ những hoạt động tuyên truyền đó đã giúp cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn xã; góp phần xây dựng quê hương xã Đại Đồng ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Một trong những bài học kinh nghiệm được Hội Phụ nữ xã Đại Đồng rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là: Ở đâu nhận được sự chỉ đạo sát sao, trọng tâm, trong điểm và có kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở các chi hội, tổ PN thì ở đó việc thực hiện phong trào hoạt động sẽ đạt được kết quả cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ hội phải nhiệt tình, năng động giám nghĩa giám làm, khắc phục khó khăn để giành thời gian, công sức cho công tác tuyên truyền vận động thuyết phục người dân nhất là những khi thu hồi đất cho các khu, cụm công nghiệp. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của Hội nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt cũng là một nội dung rất quan trọng mà Hội Phụ nữ Đại Đồng thực hiện tốt trong thời gian qua.

Đình Bắc

Top